» Tatŵs seren » Tatŵs Neymar

Tatŵs Neymar

Cynnwys:

Mae Neymar yn bêl-droediwr ifanc addawol o Frasil sy'n chwarae i Barcelona ac yn gapten tîm cenedlaethol ei wlad enedigol. Fe wnaeth talent anhygoel agor llawer o gyfleoedd i'r athletwr ar unwaith. Yn ogystal â phêl-droed, mae Neymar yn hoff o datŵs, y mae mwy na 15 ohonynt ar ei gorff. Nid yw'n datgelu ystyr pob un, nid yw'r chwaraewr yn gwneud sylwadau ar bersonoliaethau penodol.

Gwneir y rhan fwyaf o datŵs Neymar gan yr artist proffesiynol Adao Rosa.

Ar y frest mae geiriau'r llw sydd wedi'u cysegru i'r tad.

Ar gefn Neymar mae arysgrifau tatŵ, sy'n golygu "Bendigedig".

Yn 2013, ymddangosodd diemwnt ar yr ysgwydd chwith gyda'r arysgrif "Sorella", wedi'i chysegru i'w chwaer Rafaella. Yn ei dro, rhoddodd y chwaer yr un tatŵ ar ei chorff, dim ond gyda'r arysgrif "fratello" - wrth gyfieithu, frawd.

Mae gwddf y pêl-droediwr wedi'i addurno â'r llythrennau "Todo passa". Mae tatŵ Neymar ar ei wddf yn golygu, wedi'i gyfieithu i'r Rwseg, "Mae popeth yn mynd heibio."

Mae enw mab Davi Lucca wedi'i engrafio ar fraich y llaw dde, isod mae dyddiad ei eni, a wnaed yn ddiweddarach.

Mae coron yn tatŵs o flaen enw'r mab.

Mae lluniau o datŵ Neymar ar ei goesau yn dangos dau arysgrif: "Ousadia" ac "Alegria" (wedi'i gyfieithu i "Courage" a "Joy" yn Rwseg). Mae'r athletwr yn cysylltu'r geiriau hyn â'r trosglwyddiad i FC Barcelona.

Mae Tatŵ Neymar "Nadine", a wnaed ar y llaw chwith wedi'i chysegru i'r fam, dyma ei henw. Ar ochrau'r enw mae'r galon a arwydd anfeidredd.

Tatŵ Neymar ar y gwddf y tu ôl i'r glust dde yw'r rhifolyn Rhufeinig 4. Mae'n symbol o bedwar person agosaf Brasil: chwaer, mam, brawd a mab.

Ar ochr y palmwydd chwith mae'r gair "Cariad", wedi'i gysegru i anwyliaid.

Mae ochr allanol y llaw chwith yn cael ei darlunio gyda chledrau wedi'u plygu mewn gweddi a'r llythrennau "FC", sy'n golygu clwb pêl-droed. Yn gysylltiedig â'r gwaith y mae'r Brasil wedi cysegru ei fywyd iddo.

Ar fys cylch y llaw chwith mae llun o goron.

O dan y diemwnt mae tatŵ dwrn, yn symbol o gyfeillgarwch. Mae gan ei frawd yr un tatŵ.

Mae teigr yn cael ei ddarlunio ar gefn llaw chwith Neymar.

Mae angor yn cael ei ddarlunio ar fys mynegai y llaw dde, ac ar gefn y palmwydd mae croes Gatholig, symbol o ffydd.

Ar ei ysgwydd dde, gwnaeth y pêl-droediwr bortread o'i ffrind gorau - ei chwaer.

Ar fys mynegai ei law chwith, gwnaeth yr athletwr datŵ "Shhh ...".

Ar gefn y gwddf, mae tatŵ croes cymesur gyda phlu.

Mae'r ymadrodd “Peidiwch byth â dod â chariad i ben” yn tatŵ ar yr ochr dde (wedi'i gyfieithu i'r Rwseg mae'n golygu nad yw cariad byth yn dod i ben).

Wrth ymyl y tatŵ cam mae llun o cleff trebl.

Ar du mewn y llaw chwith mae llun o groes gyda choron.

Nid yw'r arysgrif ar yr ochr chwith yn hysbys.

Uwchben y dwrn ar y llaw chwith mae'r arysgrif "Life is a joke".

Mae tatŵs Neymar yn dangos ei gariad a'i hoffter tuag at ei deulu, ffydd, ymdeimlad o ddiolchgarwch am bopeth sydd ganddo. Mae yr un mor deyrngar i deulu a chwaraeon.

Llun o datŵ Neymar ar ei ben

Llun o datŵ Neymar ar y corff

Llun o datŵ Neymar ar ei fraich