Symbolau mwy na 50 o anifeiliaid, pryfed, adar ac ymlusgiaid.

Mae gan bob anifail neu beth byw nodweddion gwahanol, sydd yn rhannol yn rhoi symbolaeth benodol iddynt. Dyma rai enghreifftiau:

 • Eryr: cryfder, dewrder, arweinyddiaeth a bri.
 • Corynnod: pŵer a dirgelwch.
 • Afanc: talent greadigol ac artistig, dyfeisgarwch ac ymroddiad.
 • Ceirw: iachâd, caredigrwydd, cyfeillgarwch a thosturi.
 • Ystlum: Marwolaeth ac aileni.
 • Ceffyl: egni, cryfder a dewrder.
 • Ci: cyfeiriadedd, teyrngarwch a hyder.
 • Hummingbirds: cariad, harddwch a deallusrwydd. Mae'n negesydd ysbrydol.
 • Coyote: mae'n cynrychioli'r gallu i adnabod camgymeriadau rhywun, yn ogystal â llechwraidd, antics ac yn enwedig hiwmor.
 • Torf: yn symbol o'r ffaith o ddod o hyd i gydbwysedd, byw yn y presennol a rhyddhau'ch hun rhag hen gredoau. Mae'n personoli talent a chyfrwystra, creadigrwydd a gwybodaeth.
 • Dolffin: tosturi, ystyriaeth tuag at eraill, cymuned a haelioni.
 • Wiwer: cariad a digonedd.
 • Hebog: iachâd enaid, cyflymder a symudiad. Mae'n negesydd da, yn personoli gwarcheidiaeth, cryfder a gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.
 • Broga: Gwanwyn a bywyd newydd, sensitifrwydd, pwysigrwydd cyfathrebu a sefydlogrwydd.
 • Tylluan: doethineb, y gallu i weld yr hyn nad yw eraill yn ei weld, cariad at fywyd nos a nos.
 • Cwningen: pwyll, ffrwythlondeb, aileni a diogelwch.
 • Madfall: ymwybyddiaeth, dyfalbarhad, gobaith ac ofnau anymwybodol.
 • Blaidd: mae'r blaidd yn symbol o ddeallusrwydd ac arweinyddiaeth.
 • Dyfrgi: cryfder benywaidd, hyder, chwilfrydedd ac ymroddiad.
 • Arth: cryfder, unigrwydd, mamolaeth ac addysg.
 • Glöyn byw: trawsnewid a'r gallu i dderbyn newid.
 • Porcupine: Diogelwch.
 • Enot: chwilfrydedd, gallu i addasu a wits cyflym.
 • Llwynog: disgwyliad, gwyliadwriaeth a chyfrinachedd.
 • Sarff: Adfywiad, atgyfodiad ac ymroddiad.
 • Llygoden: yn personoli disgwyliad, arsylwi a diwydrwydd.
 • Crwban: Hunangynhaliaeth, dycnwch, cynnydd araf.

Rydych chi'n gwylio: Symbolaeth anifeiliaid