» Ystyron tatŵ » Tatŵ pysgod aur

Tatŵ pysgod aur

Cynnwys:

Heddiw, mae tatŵs pysgod aur mor boblogaidd gyda'n cydwladwyr fel nad ydyn nhw hyd yn oed yn meddwl bod lluniad o'r fath wedi dod atom ni o ddiwylliant y Dwyrain.

Mae llawer o Rwsiaid yn dal i fod yn argyhoeddedig bod prototeip llun mor brydferth yn gymeriad o chwedl Alexander Pushkin. Ac maen nhw'n defnyddio tatŵ o'r fath at unig bwrpas y pysgod wedi helpu i gyflawni eu holl fympwyon a dyheadau.

Mewn gwirionedd, nid yw ystyr y tatŵ pysgod aur mor ddiamwys, oherwydd yn niwylliant y Dwyrain, cafodd y pysgod ei ddynodi, gan ei ystyried yn anifail totem.

Er enghraifft, yn Tsieina mae chwedl sy'n sôn am sut yr ymddangosodd bod dwyfol i'r byd o ddyfnderoedd y cefnfor. Dywed chwedl arall mai'r pysgodyn yw prototeip dagrau chwerw gwyryfon hardd a ddaeth yn fyw.

Beth bynnag ydoedd, ond mae gwreiddiau dwyreiniol i ystyr y tatŵ pysgod aur o hyd, oherwydd cyflwynodd llinach y Gân Tsieineaidd hyd yn oed yn yr hen amser y traddodiad o gyflwyno temlau Bwdhaidd gyda'r creaduriaid hardd hyn.

Roedd gan bob teml Fwdhaidd bwll wedi'i lenwi â dŵr clir crisial, lle anfonwyd pysgod aur.

Ystyr y tatŵ pysgod aur

Gwelir addoliad cyffredinol pysgod yng ngwledydd y Dwyrain hyd yn oed heddiw, oherwydd nid am ddim y maent yn symbol o ffyniant, cyfoeth, purdeb, hirhoedledd ac yn fath o amulet yn erbyn methiant ac anffawd.

Priodolir gwerth pwysig arall i bysgod gan ddiwylliant y Dwyrain - mae undod yr elfennau tân a dŵr yn golygu undod ac atyniad gwrthgyferbyniadau. Mae'r nodwedd hon ymhlith pobl yn caniatáu ichi greu teuluoedd cryf dibynadwy, lle mae calonnau dau berson o gymeriadau cyferbyn yn cael eu huno gyda'i gilydd mewn undeb parhaol dibynadwy am flynyddoedd hir.

Mae'r tatŵ pysgod aur mor brydferth fel ei bod hi'n anodd dyfalu a all llun o'r fath ennyn emosiynau negyddol a negyddol. Yn fwyaf tebygol o beidio, os yw lluniad o'r fath yn cael ei wneud gan grefftwr proffesiynol profiadol.

Mae pysgod aur yr holl bobloedd yn cael eu darlunio mewn arlliwiau llachar, suddiog, gyda chynffonau ac esgyll mawr tebyg i len - mae llun o datŵ pysgod aur yn gadarnhad o hyn. Ac nid damwain mo hon - fel hyn mae eu gosgeiddrwydd, eu benyweidd-dra a'u natur unigryw yn cael eu pwysleisio. Mae'n dod yn amlwg bod patrwm o'r fath yn berthnasol ymhlith menywod o wahanol oedrannau a phroffesiynau.

Llun o datŵ pysgod aur ar y corff

Llun o datŵ pysgod aur wrth law

Llun o datŵ pysgod aur ar ei goes