» Ystyron tatŵ » Tatŵ ceirios yn golygu

Tatŵ ceirios yn golygu

Yn draddodiadol, ystyrir ceirios yn briodoledd o ddiwylliant Asiaidd. Yn fwyaf aml, gellir gweld y sôn am y goeden hon yn Japan, lle mae parch arbennig i'w harddwch a'i gras.

Heddiw, byddwn yn siarad am le ceirios yn niwylliant tatŵ, sut mae'n cael ei ddarlunio ar y corff, a pha ystyr y mae'n ei gaffael.

Rhaid i mi gadw lle ar unwaith - mewn bron i 100% o achosion, mae tatŵ ceirios yn cael ei wneud gan ferched ifanc sydd am bwysleisio eu rhywioldeb, benyweidd-dra a'u cymeriad siriol.

Am y rheswm hwn, mae'r symbol eithaf sbeislyd hwn ar y corff benywaidd yn ennyn edmygedd a diddordeb cynrychiolwyr hanner cryf y ddynoliaeth.

Serch hynny, ar ôl dadansoddi ein horiel o luniau o datŵs gyda cheirios, fe wnaethon ni geisio darganfod sut mae tatŵs ceirios yn cael eu darlunio amlaf, a beth yw ystyr tatŵs o'r fath.

Tatŵ ceirios yn golygu

Hanes tatŵ ceirios

Mae gan y tatŵ blodau ceirios hanes hynafol ac mae'n gysylltiedig â diwylliannau a symbolaeth amrywiol. Dyma rai agweddau allweddol ar hanes y dyluniad hwn:

  1. Japan: Mae gan y goeden geirios, neu sakura, ystyr arbennig yn niwylliant Japan. Mae'n symbol o harddwch, benyweidd-dra, byrder bywyd a thrawsnewid. Mae blodau ceirios yn cael eu hystyried yn symbol cenedlaethol Japan ac yn aml yn cael eu darlunio mewn celf, llenyddiaeth a thatŵs.
  2. China: Yn Tsieina, mae ceirios hefyd yn gysylltiedig â benyweidd-dra a harddwch, ond gall hefyd symboli cariad a rhywioldeb. Mae blodau ceirios yn aml yn cael eu darlunio mewn celf a llenyddiaeth Tsieineaidd draddodiadol.
  3. Gorllewin: Yn niwylliant y Gorllewin, gall y goeden geirios fod yn gysylltiedig ag erotigiaeth a rhywioldeb oherwydd ei siâp a'i lliw. Yn aml, dewisir tatŵau blodau ceirios i fynegi rhywioldeb neu atyniad.
  4. Yr Ail Ryfel Byd: Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd milwyr Americanaidd yn aml yn dewis tatŵs ceirios i fynegi hiraeth ac awydd am fywyd heddychlon ar ôl y rhyfel. Mae tatŵs o'r fath wedi dod yn boblogaidd ymhlith morwyr a milwyr.
  5. Moderniaeth: Y dyddiau hyn, mae tatŵ blodau ceirios yn parhau i fod yn ddewis poblogaidd ymhlith cariadon tatŵ. Gellir ei wneud mewn amrywiaeth o arddulliau, o realistig i arddull, ac mae ganddo ystyron symbolaidd gwahanol i'r gwisgwr.

Mae gan y tatŵ blodau ceirios hanes cyfoethog ac ystyr symbolaidd y gellir ei ddehongli'n wahanol mewn gwahanol ddiwylliannau ac ymhlith gwahanol bobl. Mae'n cynrychioli harddwch, benyweidd-dra a byrder bywyd, a gall hefyd fod yn fynegiant o erotigiaeth a hiraeth.

Opsiynau ac ystyron tatŵ ceirios

  1. Ceirios ar gangen. Mae'r tatŵ hwn yn symbol o wyryfdod, diniweidrwydd a phurdeb ei berchennog. Roedd aeron heb eu pigo bob amser yn cael eu hystyried yn arwydd o burdeb a harddwch pristine.
  2. Ceirios wedi'u plygio. Dyma'r amrywiad mwyaf cyffredin a geir ar gyrff merched. Yn fwyaf aml, ni roddir llawer o bwysigrwydd i datŵs o'r fath, ond os yw ceirios ar gangen yn dynodi diniweidrwydd, yna aeron wedi'u pluo yn gallu nodweddu merch yn fwy aeddfed, rhywiol a chwareus. Yr edmygedd mwyaf ymhlith dynion yw'r tatŵ ceirios ar gasgen merch hardd. Gellir ystyried hyn fel parodrwydd i gwrdd â phobl newydd, didwylledd a chyfeillgarwch. Ac wrth gwrs, dim ond symbol hardd a phriodol yw hwn.
  3. Ceirios wedi'u gorchuddio â rhew. Mae'r plot diddorol ac anarferol hwn braidd yn anodd ei ddehongli'n ddiamwys. Gellir tybio y gall iâ olygu math o ataliaeth, math o arfwisg, y mae harddwch a rhywioldeb wedi'i guddio y tu ôl iddo.
  4. Yn ogystal, gall y ceirios fod yn ategu patrwm arall. Yr enghraifft fwyaf poblogaidd o datŵ o'r fath yw ceirios ar gacennau neu gacen felys. Gellir priodoli hyn i gyd i bynciau benywaidd nodweddiadol, a fydd yn berthnasol ac yn briodol i edrych ar groen bron unrhyw ferch ifanc.

Mae'n parhau i fod i gyflwyno i chi, ein darllenwyr annwyl, gasgliad o luniau a brasluniau o datŵ ceirios.

Llun o datŵ gyda cheirios ar ei ben

Llun o datŵ gyda cheirios ar y corff

Llun o datŵ gyda cheirios ar y fraich

Llun o datŵ gyda cheirios ar goes

Syniad Dylunio Tatŵ Ceirios Gorau