» Ystyron tatŵ » Tatŵ Spartan

Tatŵ Spartan

Cynnwys:

Mae'r Spartan yn rhyfelwr caled nad yw'n ofni ei wrthwynebydd. Magwyd y Spartiaid i fod yn rhyfelwyr gwydn, dewr, datblygedig yn gorfforol, di-ofn.

Y rhinweddau hyn sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr mewn dynion. Cyn rhyddhau'r ffilm "300 Spartans", anaml iawn y defnyddiwyd delweddau o ryfelwyr Sparta. Daeth camp tri chant o arwyr yn enghraifft fywiog o sut mae pobl yn gallu aberthu eu hunain, i fentro mai'r prif beth iddyn nhw yw anrhydedd a nerth milwrol.

Yn ôl mytholeg Gwlad Groeg, roedd yr holl Spartiaid yn ddynion cryf, golygus, gwydn, gan nad oedden nhw'n sbario babanod gwan a'u taflu i'r affwys.

Mae'r chwedl ychydig yn dirlawn â lliwiau tywyll, oherwydd, fel rheol, ni laddwyd babanod, ond fe'u taflwyd at y fforch yn y ffordd. Am amser hir, bu byddin Spartan yn storm fellt a tharanau i'r rhan fwyaf o'r pwerau cyfagos, a hyn, er gwaethaf maint bach y wladwriaeth.

Ystyr y tatŵ Spartan

Mae tatŵ o 300 o Spartiaid yn boblogaidd iawn ymhlith y genhedlaeth iau. A'r cyfan oherwydd y ffaith bod llawer eisiau bod yn arwyr fel rhyfelwyr Spartan. Mae pobl yn credu eu bod yn dangos dewrder, ewyllys i ennill a chymeriad cryf fel hyn. Ystyr tatŵ Spartan yw rhoi pŵer, cryfder, dygnwch, dyfalbarhad i'r perchennog i beidio ag ildio i anawsterau. Mae'r tatŵ yn arddangos gwir gryfder gwrywaidd... Gallwch chi ddibynnu ar ddyn o'r fath pan fydd problemau difrifol yn codi.

Dylid cofio bod y tatŵ Spartan yn fawr ac yn enfawr, felly ni fydd yn gweddu i ferch fregus neu foi tenau. Mae'r tatŵ yn edrych yn berffaith ar ddyn creulon gyda ffigwr arlliw da. Mae tatŵs Spartan yn cael eu perfformio yn bennaf mewn arlliwiau coch-frown. Dyma'r lliwiau sy'n nodweddiadol o ddillad Spartan.

Lleoliad tatŵ Spartan

Yn llai aml mae'r llun yn cael ei ddienyddio DU a gwyn... Mae'n edrych orau ar y cefn a'r frest, ar y llafn ysgwydd a'r ysgwydd. Gan fod y ddelwedd yn fawr, gall fod yn broblemus ei chymhwyso i rannau eraill o'r corff. Yn aml gallwch ddod o hyd i ddelwedd o ben rhyfelwr mewn helmed hardd, yn llai aml - ffigur hyd at y waist neu hyd llawn.

Mae'r tatŵ yn eithaf anodd ei gyflawni, felly mae'n rhaid i'r meistr feddu ar brofiad helaeth o gyflawni'r math hwn o waith. Mae tatŵ yn gofyn am gywrainrwydd yn y gwaith a thynnu manylion unigol yn fanwl. Awgrymwn eich bod yn ymgyfarwyddo â'n casgliad o luniau a brasluniau o datŵau Spartan!

Llun o datŵ spartan ar y corff

Llun o datŵ spartan wrth law