» Ystyron tatŵ » Tatŵ tylluan

Tatŵ tylluan

Cynnwys:

Siawns eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod ystyron mwyaf cyffredin tatŵ tylluan. Wel, gadewch i ni roi cynnig arni!

Yn yr erthygl hon, rydym wedi casglu'r credoau mwyaf poblogaidd am yr aderyn hwn o wahanol ddiwylliannau, crefyddau a chredoau.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn trin tylluanod yn yr un ffordd ag adar prin eraill. I rywun, mae'r ddelwedd yn cynnwys llyfrau sy'n cael eu darllen a'u gwylio ffilmiau neu gartwnau.

Felly, yn ôl yr ystadegau, y cymdeithasau mwyaf poblogaidd yw'r dylluan ddoeth o'r cartŵn Sofietaidd am Winnie the Pooh, yn ogystal â chydymaith anadferadwy'r dewin ifanc o'r epig Harry Potter... Fodd bynnag, mae cariadon celf tatŵ yn gwybod ystyron ychydig yn wahanol i datŵ tylluan, ac mae'n gwneud synnwyr edrych yn agosach ar rai ohonynt.

Mewn llawer o ddiwylliannau, mae pwerau tywyll, hyd yn oed sinistr yn cael eu priodoli i dylluanod. Er enghraifft, yn y traddodiad Celtaidd fe'u hystyriwyd adar cadaverous, personoli marwolaeth... Mae'r Tsieineaid yn ystyried tylluanod yn ymgorfforiad o ddrwg.

Mewn rhai credoau Cristnogol, mae tylluanod hefyd yn cael eu hystyried yn symbolau marwolaeth a galar. Mae'r Siapaneaid, harbinger marwolaeth, yn atodi'r un ystyr â delwedd tylluan.

Wrth gwrs, mae hyn i gyd yn cyfeirio yn hytrach at y ddealltwriaeth draddodiadol, sy'n cynnwys llenyddiaeth, chwedlau a chwedlau. Gyda llaw, cyfradd Tatŵ Phoenix yn golygu!

Ystyr tatŵ y dylluan wen

Yn ymarferol, mae'n annhebygol y bydd Tsieineaidd neu Siapaneaidd yn rhedeg i ffwrdd oddi wrthych yn sgrechian pan welant dylluan ar datŵ. Bydd tatŵ wedi'i wneud yn hyfryd, waeth beth fo'r plot, yn denu glances chwilfrydig eraill ac yn gwneud ichi sefyll allan o'r dorf.

Ond hyd yn oed mewn traddodiadau hynafol, gallwch ddod o hyd i ddisgrifiad cadarnhaol o dylluanod. Er enghraifft, yng Ngwlad Groeg hynafol, aeth yr aderyn hwn gyda duwies doethineb Athena. Heddiw mae'r dylluan yn symbol cydnabyddedig o wyddoniaeth ac astudio. Ystyr tatŵ tylluan yw deallusrwydd, cyfeiliorni, pwyll. Bydd y tatŵ hwn yn gwneud oedolyn, pwyllog a doeth person.

Ystyr arall sydd bron bob amser yn cael ei roi yn nelwedd tylluan ar y corff yw ffordd o fyw nosol... Mae'r adar hyn yn wir yn ysglyfaethwyr nosol. Felly, wrth ateb y cwestiwn o ystyr tatŵ y dylluan, efallai mai cariad y nos yw un o'r opsiynau.

Safleoedd tatŵ tylluanod

Yn olaf, dylid dweud y bydd delwedd o'r fath yn edrych yn wych ar unrhyw ran o'r corff. Mae tatŵ tylluan ar y frest yn edrych mor bleserus yn esthetig ag ar yr arddwrn neu'r fraich, felly dewiswch fraslun, dewch at y meistr a dewch yn berchennog balch ar datŵ o'r fath. Sut ydych chi'n hoffi'r llun gyda thatŵ ar eich gwddf? Dad-danysgrifio yn y sylwadau!

Llun o datŵ tylluan ar ei ben

Llun o datŵ tylluan ar y corff

Llun o datŵ tylluan ar y fraich

Llun o datŵ tylluan ar y goes