» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ catfish

Ystyr y tatŵ catfish

Cynnwys:

Mae catfish yn bysgodyn dŵr croyw mawr sy'n well ganddo guddio o dan fyrbrydau a chuddio ei hun yn erbyn cefndir silt. Gall y lliw amrywio yn dibynnu ar y cynefin. Mae'n ysglyfaethwr nosol gweithredol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae llwyth emosiynol positif ar bysgod. Er gwaethaf y ffaith bod y catfish yn ysglyfaethwr, mae ganddo nodweddion fel y gallu i addasu i amodau amgylcheddol, cuddliwio ei hun yn fedrus a rhoi ei amser ar waith.

Ystyr y tatŵ catfish

Anaml y defnyddir pysgod pysgod mewn tat. Fel y lleiniau gyda chyfranogiad pysgod eraill, mae ystyr y tatŵ catfish fel a ganlyn. Ef yn symbol o hapusrwydd, hirhoedledd, hunanhyder, digonedd, ffrwythlondeb. Ym mytholeg Japan, ystyriwyd mai'r pysgod rheibus oedd prif gynheiliad y ddaear. Mae hyn yn dynodi sefydlogrwydd a chysondeb penodol.

Mae perchennog y tatŵ catfish yn pwysleisio ei allu i sefyll yn gadarn ar ei draed, hunanhyder. Maent yn bobl ddigynnwrf a dibynadwy nad ydynt yn tueddu i wneud penderfyniadau brech.

Safleoedd tatŵ catfish

Tatŵ amlbwrpas yw catfish. Yn fwyaf aml, rhoddir delwedd pysgodyn yn y cefn, yr ysgwydd, yn llai aml - ar y frest a'r coesau. Gellir gosod y pysgod bach ar yr arddwrn neu ar yr ochr.

Llun o datŵ catfish ar y corff

Mae gen i lun o fy nhad yn fy mreichiau

Llun o datŵ catfish ar ei goes