» Ystyron tatŵ » Tatŵ ffidil ystyr

Tatŵ ffidil ystyr

Cynnwys:

Mae parhad offerynnau cerdd yn boblogaidd iawn ymhlith pobl sy'n perthyn i fyd cerddoriaeth - cyfansoddwyr, cerddorion, neu wrandawyr â chlust gerddorol ragorol yn unig.

Tatŵ ffidil ystyr

Yn aml iawn mae llinynnau ffidil yn gysylltiedig â llinynnau'r enaid dynol. Mae sŵn offeryn cerdd yn cyfleu bregusrwydd yr enaid, argraffadwyedd, rhamant, trasiedi tynged.

Gwneir llawer o datŵs ffidil mewn arddull celf stêm.

Mae'r ffidil hefyd i'w chael mewn tatŵs troseddol. Fe'i cymhwysir i bobl gyfunrywiol. Mae merched sydd â thatŵ o'r fath yn cael eu hystyried yn wan eu pennau. Yn fwyaf aml, mae gan buteiniaid datŵ o'r fath.

Pa ystyr i'w roi mewn tatŵ yw busnes personol pawb. Bob blwyddyn mae'r ffiniau wrth ddehongli tatŵs ac yn perthyn i grwpiau penodol yn cael eu dileu, felly mae llai a llai o bobl yn meddwl am ystyr tatŵs yn y carchar - peidiwch â'u cymryd o ddifrif!

Lleoliadau tatŵ ffidil

Merched sy'n dewis yr offeryn cerdd bwaog yn bennaf. Ystyr tatŵ ffidil yw arddangos breuder, gras, bregusrwydd enaid girlish. Mae tatŵs bach yn edrych yn chwaethus ar yr arddwrn, rhai mawr ar y fraich. Mae'r ffidil yn aml yn cael ei darlunio gyda bwa, blodau neu nodiadau. Gall offeryn cerdd fod yn rhan o gyfansoddiad a gellir ei ddarlunio yn nwylo person, fel petai'n chwarae ffidil.

Llun o datŵ corff ffidil

Llun o datŵ ffidil wrth law