» Ystyron tatŵ » Tatŵ Scolopendra

Tatŵ Scolopendra

Cynnwys:

Mae Scolopendra yn perthyn i drefn miltroed sy'n byw mewn gwledydd sydd â hinsoddau cynnes. Mae unigolion enfawr yn cyrraedd hyd o 26 cm. Mae cantroed yn ymosod ar adar, brogaod, madfallod.

Mae rhai rhywogaethau yn wenwynig, ac mae eu brathiad yn beryglus i fodau dynol, ond, fel rheol, mae popeth yn mynd heb farwolaeth. Mae chwydd ar safle'r brathiad a'r boen. Yn fwyaf aml, mae symptomau'n datrys o fewn ychydig ddyddiau.

Ystyr tatŵ cantroed

Gellir dod o hyd i Scolopendra mewn gweithiau llenyddol, lle mae'n cael ei ystyried symbol o ddrwg llwyr a chreadur ffiaidd. Mae yna gred bod enaid person ar ôl marwolaeth yn symud i'r pryfyn hwn i archwilio ei gartref.

Mewn tat, anaml y defnyddir y gantroed. Mae ystyr tatŵ cantroed fel a ganlyn: Gallaf, os rhywbeth, niweidio, ond nid yn angheuol; mae'n beryglus delio â mi.

Safleoedd tatŵ Scolopendra

Mae tatŵs pryfed yn ffiaidd i lawer, a dylid ystyried y ffactor hwn wrth ddewis dyluniad. Gall maint y tatŵ fod yn wahanol iawn. Mae tatŵ bach yn edrych yn dda ar y dwylo, tra gellir gosod delwedd fawr ar y fraich neu'r fraich gyfan. Mae dynion a menywod yn cael tatŵ â chantroed gantroed. Mae'r lluniad yn edrych yn dda mewn unlliw ac mewn lliw.

Llun o datŵ scolopendra ar ei ddwylo

Llun o datŵ scolopendra ar y corff