» Ystyron tatŵ » Tatŵ Stingray

Tatŵ Stingray

Cynnwys:

Un o drigolion mwyaf poblogaidd y byd dyfrol, sy'n cael ei ddefnyddio wrth baentio'r corff, yw'r tatŵ stingray. Mae gan y pysgod nodweddion diddorol.

Mae preswylydd y dyfnder yn gallu newid lliw, gan addasu i'r amgylchedd. Gall stingrays oroesi ar ddyfnder o 3 m. Mae gan rai rhywogaethau arf penodol - organ arbennig sy'n gallu cynhyrchu gollyngiadau trydanol. Dim ond rhag ofn y bydd bywyd morol yn defnyddio'r arf hwn. Gweddill yr amser, mae'n bysgodyn tawel nad yw'n ymosod gyntaf.

Ystyr y tatŵ stingray

Defnyddir Stingray yn aml mewn tat. Yn ôl cefnogwyr y grefft o baentio corff, mae ystyr y tatŵ stingray fel a ganlyn. it ymdrechu am ryddid ac annibyniaeth, pwyll a theimlad, sydd, os bydd bygythiad, yn datblygu i fod yn ymddygiad ymosodol a pherygl, y gallu i addasu'n gyflym i'r amgylchedd a goroesi mewn unrhyw amodau.

Dewisir tatŵs Stingray drostynt eu hunain gan ddynion a menywod. Credir bod preswylydd morol yn gallu dod yn fath o amulet ac amulet i'w berchennog. Gwneir tatŵs amlaf yn yr arddull Polynesaidd neu mewn realaeth. Mae'r dewis o liw ac argaeledd cydrannau ychwanegol yn dibynnu ar hyn.

В Polynesia mae tatŵ stingray yn cael ei ystyried yn un o'r pynciau a ddefnyddir amlaf. Mae'r tatŵ yn cynnwys patrymau ac elfennau amrywiol sydd, yn gyffredinol, yn debyg i stingray. Gwneir y gwaith mewn du fel arfer. Mae'r rhan uchaf yn gweithredu fel amulet i ddenu pob lwc. Yn y canol mae hibiscus neu unrhyw symbol arall sy'n addas i berson penodol. Mae cynffon y pysgod yn gweithredu fel math o arf sy'n gallu canfod a chadw helbul gan berchennog y tatŵ. Mae'r tatŵ stingray ar y cefn yn edrych y mwyaf diddorol a chwaethus.

Gellir perfformio'r sgat hefyd yn null realaeth. Mewn sefyllfa o'r fath, defnyddir paent lliw. Ategir y cyfansoddiad gan crwbanod, pysgod a thrigolion eraill y môr.

Llun o datŵ stingray ar y corff

Llun o datŵ stingray wrth law