» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ rhosyn

Ystyr tatŵ rhosyn

Cynnwys:

Nid wyf yn ofni dweud mai'r rhosyn yw'r tatŵ benywaidd mwyaf cyffredin, y blodyn mwyaf poblogaidd ymhlith cefnogwyr paentio'r corff, ac un o'r symbolau mwyaf rhamantus mewn hanes.

Felly, yn yr erthygl hon rydym wedi casglu'r ystyron tatŵ rhosyn mwyaf poblogaidd i ferched ac wedi dod o hyd i'r lluniau mwyaf diddorol ar gyfer ein casgliad.

Wrth gwrs, mae gan y blodau hyn hanes cyfoethog, ac mae dynolryw yn gwybod llawer o ffeithiau a straeon lle ymddangosodd rhosod mewn un ffordd neu'r llall. Er enghraifft, yn yr XNUMXeg ganrif, tatŵ ar ffurf rhosyn gwasanaethu fel marc i garcharoriondedfrydu i farwolaeth. Mae rhosod i'w gweld hefyd mewn chwedlau hynafol.

Yn y chwedlau am Wlad Groeg Hynafol, roedd y blodyn hwn yn gysylltiedig â duwies cariad Aphrodite, yn Rhufain Hynafol roedd cred am y dduwies Diana, a drodd, yn genfigennus o'i chariad, yn rhosyn. Mewn Cristnogaeth, mae'r blodyn hardd hwn yn symbol o waed Iesu Grist. Roedd y rosari cyntaf yn cynnwys rhosyn; ymddangosodd gleiniau ychydig yn ddiweddarach.

Mae yna hefyd amryw o ddamhegion-straeon, er enghraifft, am eos a oedd mewn cariad â rhosyn gwyn ac, wrth ei gofleidio, tyllu ei hun â drain, ac ar ôl hynny trodd yn goch. Mewn gair - roedd o amgylch y blodyn hwn bob amser yn bodoli llawer o wahanol straeonsy'n rhoi egni arbennig ac ystyr cudd iddo.

Mae ystyr tatŵ rhosyn yn amlochrog iawn ac mae'n dibynnu'n uniongyrchol ar liw, siâp a phriodoleddau'r ddelwedd. Mae'r trawsgrifiadau mwyaf poblogaidd o datŵ o'r fath yn harddwch, cariad, purdeb... Defnyddir rhosod mewn priodasau ac mewn defodau angladd, yn yr achos cyntaf, i gadarnhau cariad y newydd-anedig, ac yn yr ail, maent yn symbol o fywyd tragwyddol a'r cof. Ystyr tatŵs rhosyn gwyn: diniweidrwydd, purdeb, teyrngarwch. Mae'r blodyn euraidd yn cael ei ddarlunio ar arwyddlun y Pab, sy'n golygu perffeithrwydd, aruchelrwydd.

Mae'r rhosyn melyn - y tatŵ prinnaf o'r math hwn efallai - yn symbol o dristwch a gwahaniad. Gallwch chi siarad yn fanylach am y blodyn du. Yn yr ystyr draddodiadol, mae tatŵ rhosyn du yn golygu tristwch o golled, cariad anhapus, gobaith am yr afrealiadwy. Gall y symbol hwn ddynodi colli rhywun annwyl neu deimladau yn y gorffennol.

Fodd bynnag, ni ddylid deall pob delwedd ddu fel hyn. Peidiwch â drysu rhosod du clasurol â tatŵ gwaith du, lle gellir darlunio unrhyw blot gan ddefnyddio patrymau.

Rhosyn gyda drain

Ar ôl dewis lliw, mae'n werth meddwl am ddyluniad eich tatŵ. Mae pob priodoledd a fydd yn ategu'r prif blot yn ychwanegu ystyr ychwanegol. Er enghraifft, mae'r drain ar rosyn yn symbol o'r egwyddor wrywaidd. Yn gyffredinol, mae unrhyw datŵ â drain yn nodweddu'r perchennog fel un cryf yn ysbrydol, yn gryf ac yn barhaus. Mae hyn yn arwydd o amddiffyniad.

Mae gan tatŵs rhosyn â drain ystyr cudd arall: ymddengys eu bod yn dweud nad oes harddwch heb aberth, cariad heb boen a chyflawniadau mawr heb risg. Mae blodau cydgysylltiedig yn symbol o gytgord. Er enghraifft, mae cyfuniad o rosod gyda drain a hebddo yn symbol o undod y gwrywaidd a'r fenywaidd. Gall cyfansoddiadau blodau mewn tatŵ fod yn fodd i ddarlunio arysgrif neu blot. Gallwch osod silwét neu air gyda betalau neu flagur, sy'n rhoi dychymyg diddiwedd i'r artist.

Pan ddaw'n amlwg beth mae tatŵ rhosyn yn ei olygu, mae'n bryd penderfynu ar le i wneud cais. Ac nid oes canonau arbennig yma chwaith. Ni allwn ond dweud, ymhlith yr holl gyfeiriadau at artistiaid tatŵ, mai'r mwyaf poblogaidd yw'r tatŵ rhosyn ar y fraich a'r ysgwydd, ond nid yw hyn, yn gyffredinol, yn golygu llawer. Bydd blodau'n edrych yn briodol ar unrhyw ran o'r corff - o'r gwddf i'r droed, felly edrychwch ar y lluniau, dewiswch yr un gorau ac ysgrifennwch y sylwadau!

Gweler hefyd syniadau ac ystyron rhosod tutu https://barb.ua/blog/tatu-roza

Llun o datŵ rhosyn ar ei ben

Llun o datŵ rhosyn ar y corff

Llun o binc daddy ar ei ddwylo

Llun o datŵ pinc ar ei thraed