» Ystyron tatŵ » Tatŵ awyren

Tatŵ awyren

Cynnwys:

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar ystyr tatŵ awyren.

Amrywiaethau o datŵau awyren

Y tatŵ realistig hwn yn amlaf yw'r dewis o filwrol neu beilotiaid. Ar ben hynny, mae gan bob math o datŵ gydag awyren ei ystyr ei hun. Er enghraifft:

 1. Mae tatŵ yn darlunio damwain awyren yn symbol o golled boenus mewn bywyd.
 2. Mae delwedd lle mae person yn neidio allan o awyren gyda pharasiwt yn amlaf yn nodi bod ei pherchennog yn perthyn i'r fyddin.
 3. Mae tatŵ talwrn neu banel rheoli yn thema ar gyfer peilotiaid, ni waeth sifil neu filwrol.
 4. Ond go brin bod gan awyren mewn arddull blentynnaidd ystyr arbennig i berchennog y tatŵ. Hoffi personol yn unig ar gyfer teithio awyr.
 5. Mae ymladd awyr sy'n cynnwys sawl awyren neu offer milwrol yn datŵ mawr sy'n eithaf prin. Oherwydd ei arddull, gall ddod yn addurn ar gorff unrhyw ddyn. Yn y mwyafrif o achosion, mae tatŵs mor fawr yn cael eu stwffio er mwyn harddwch ac nid oes llawer o ystyr iddynt.

Beth mae tatŵ awyren yn ei olygu mewn dynion?

Mae pob tat, yn ddieithriad, sy'n rhagnodi proffesiwn ei berchennog (er enghraifft, peilot) yn wrywaidd. Neu dyma'r math o filwyr yr oedd y person yn gwasanaethu ynddynt. Aeth delwedd yr awyren i mewn i symbolaeth y Lluoedd Awyr, gan iddi ddod yn symbol o wrywdod, cryfder a'r gallu i oresgyn unrhyw amgylchiadau.

Mae tatŵ yn golygu:

 • gwrywdod;
 • gwydnwch;
 • caredigrwydd;
 • didueddrwydd;
 • brwydro cyson;
 • delfrydau uchel;
 • ymdrechu i ddod yn well.

Beth mae tatŵ awyren yn ei olygu i ferched?

Wrth siarad am hedfan sifil, mae yna ddigon o beilotiaid benywaidd nawr. Am y rheswm hwn, mae ymddangosiad benywaidd tatŵ gydag awyren yn debygol, fel arwydd o berthyn i hedfan.

Ond ar y cyfan, bydd arwyddocâd y math hwn o datŵ i fenyw, yn ddieithriad, yn dod yn drosiadol. Wrth gwrs, mae hefyd yn hynod brin i ferched "stwffio" tatŵ realistig gydag awyren. Gan amlaf mae'n ddelwedd fach lle mae lliw tywyll yn dominyddu. Gall hefyd fod yn datŵ dim ond amlinelliad awyren.

Mae menywod, yn fwy na dynion, yn rhoi pwys ar hanfod hedfan. Mae'r cysyniad o godi i awyr y rhyw deg yn llawn breuddwydion, yn ogystal ag awyroldeb.
Mae tatŵ yn golygu:

 • goleuni;
 • rhyddid
 • chwant am antur;
 • positifrwydd

Pa ran o'r corff sydd orau i gael tatŵ arno?

Yn fwyaf aml, mae'r ddelwedd wedi'i "stwffio" ar y brwsys, a bydd delwedd yr awyren yn addurno'r arddwrn neu'r fraich.

Er mwyn ffurfio teimlad o gludiant awyr hedfan bydd yn ei gwneud hi'n bosibl gosod y tatŵ tuag at y bys mynegai. Bydd y llaw ar i fyny yn creu teimlad o hedfan, gan glymu egni creadigrwydd i chi.

Gallwch hefyd wneud tatŵ bach sy'n hawdd ei guddio rhag llygaid busneslyd. Mae delwedd o'r fath yn boblogaidd ymhlith y bobl hynny sydd wedi breuddwydio ers amser maith am gael tatŵ, ond oherwydd amgylchiadau nid yw am i unrhyw un wybod am y tatŵ hwn.

Lleoedd eraill ar gyfer tat:

 • gwddf;
 • asennau;
 • llafnau ysgwydd;
 • gwasg.

Llun o datŵ awyren ar ei ben

Llun o datŵ awyren ar y corff

Llun o datŵ awyren ar ddwylo

Llun o datŵ awyren ar goesau