» Ystyron tatŵ » Beth mae tatŵ panther yn ei olygu?

Beth mae tatŵ panther yn ei olygu?

Cynnwys:

Mae'r gair "panther" yn Rwseg wedi dod yn enw cartref ers amser maith ac fe'i defnyddir i ddisgrifio menyw hardd, rywiol a llechwraidd. Mae gras ac ystwythder y gath hon wedi'i gwerthfawrogi a'i chydnabod bob amser.

Ystyr y tatŵ panther

Er gwaethaf y ffaith bod hwn yn fath o symbol benywaidd rhyngwladol, mae gan banthers nodweddion gwrywaidd hefyd, er enghraifft, hyder arweinydd, cynddaredd heliwr a bywiogrwydd pwerus. Felly, mae ystyr gyntaf tatŵ panther yn gynhenid ​​ym mhob cath. gras a hyblygrwydd ynghyd ag egni anhygoel a harddwch gwyllt.

Yn yr hen amser, roedd rhai o'r farn mai'r gath ddu oedd yr unig greadur a allai wrthsefyll y ddraig. Cafodd ei chredydu â galluoedd goruwchnaturiol a phwerau hudol. Mae panthers yn helwyr consummate. Gallant agosáu at y targed yn hawdd a rhuthro i ysglyfaethu gyda chyflymder mellt. Mae'r nodwedd hon hefyd yn denu cariadon tatŵs sydd am drosglwyddo plot tebyg i'r croen. Cododd y Maya hynafol totemau ar ffurf yr ysglyfaethwyr hyn, gan eu hystyried yn strategwyr doeth.

Mae yna hefyd ystyr eithaf dadleuol o'r tatŵ panther sydd wedi dod i lawr atom ni o Wlad Groeg Hynafol. Yno, ystyriwyd yr ysglyfaethwr hwn nawddsant cynulliadau meddw ac roedd yn gydymaith ffyddlon i Dionysus - duw gwneud gwin. Efallai mai cynddaredd y panthers oedd y Groegiaid o gymharu ag ymddygiad ymosodol rhywun meddw. Mae'r nodwedd hon wedi achosi canfyddiad negyddol o gathod duon mewn rhai gwledydd Asiaidd, fel Tsieina.

Mae yna nifer o luniau a brasluniau tatŵ panther poblogaidd. Mae ysglyfaethwr sy'n neidio â cheg agored yn symbol o ffyrnigrwydd, ymddygiad ymosodol, creulondeb tuag at y gelyn, pŵer a chryfder. Mae'r panther cwrcwd yn cario egni benywaidd: gras, gras, hyblygrwydd, ac ar yr un pryd twyll a pharodrwydd am dafliad sydyn.

Mae tatŵ panther yn berffaith ar gyfer pobl hunanhyderus nad ydyn nhw'n ofni anawsterau ac sy'n barod i sefyll drostyn nhw eu hunain mewn unrhyw sefyllfa bywyd. Yn draddodiadol mae delweddau o gathod yn fwy addas i ferched. Nodwedd artistig bwysig o datŵ o'r fath: os penderfynwch gymhwyso plot o'r fath, peidiwch â sgimpio ar faint y tatŵ.

Lleoliadau tatŵ panther

Yn draddodiadol, darlunnir panther du, a bydd llun maint pecyn sigaréts yn uno'n syml. Felly, tatŵ panther ar yr ysgwydd, cefn, asennau, abdomen, ac weithiau ar y glun fydd yn edrych orau. Ble hoffech chi wisgo'r ddelwedd o gath ddu? Ysgrifennwch y sylwadau!

Llun o datŵ panther ar ei ben

Llun o datŵ panther ar y corff

Llun o datŵ panther ar ei ddwylo

Llun o datŵ panther ar ei draed