» Ystyron tatŵ » Tatŵs caru

Tatŵs caru

Cynnwys:

Mae cariad yn deimlad disglair y mae pawb, yn ddieithriad, yn ymdrechu amdano.

Mae tatŵs yn caniatáu ichi barhau eiliadau cyffwrdd, chwerwder colled, llwon teyrngarwch a meddyliau dwfn yn unig a fydd yn eich cynhesu ar nosweithiau oer.

Mae lluniadau ar y croen wedi'u cynllunio i ddenu a chynnal teimladau cynnes, er mwyn parhau â'r cof am ddyddiau hapus.

Ystyr tatŵs cariad

Symbol cariad yw un o'r tatŵs mwyaf cyffredin ymhlith merched o bell ffordd. Gall tatŵ cariad fod o unrhyw fath. Mae popeth i'w gael: lluniau, patrymau cymhleth, arysgrifau mewn gwahanol ieithoedd y byd.

Gall tatŵs llythrennu cariad fod o wahanol hyd - o fyr, sy'n cynnwys llythrennau cyntaf cariadon, i frawddegau hir o deimladau cynnes. Yr arysgrifau mwyaf cyffredin yw Cariad a delwedd calon.

Y prif opsiynau ar gyfer tatŵ am gariad

  • Datganiad byr galluog yn Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg, Lladin. Gellir cyfieithu tatŵ.
  • Gall tatŵ arwydd cariad gynnwys un Cymeriad Tsieineaidd neu Siapaneaiddsy'n golygu Hapusrwydd, Cariad tragwyddol, Cariad.
  • Mae cariad yn deimlad lle mae dau yn bresennol. Yn aml, mae cariadon yn gwneud eu hunain yn datŵ gyda hanner arysgrif neu lun, fel mai dim ond pan fyddant gyda'i gilydd y gellir gwerthfawrogi'r fersiwn lawn.
  • Mae arysgrifau Arabeg hefyd yn aml yn wrthrych rhoi ar y croen.
  • Y symbol hynaf o angerdd yw calon o wahanol feintiau... Efallai y bydd yna elfennau ychwanegol hefyd, fel rhosyn neu ffyniant.
  • Mae anfeidredd yn cael ei ystyried yn symbol o gariad. Yn aml, mae llythrennau cyntaf cariad neu ymadrodd galluog sy'n chwarae rôl arwyddair ar gyfer perchennog y tatŵ wedi'i arysgrifio yn "wyth" y symbol hwn.
  • Mae'r angel wedi'i gynllunio i amddiffyn teimladau cynnes a dod â hapusrwydd.
  • Mae cnawdolrwydd ac angerdd yn tanio dolffiniaid neu froga, yn ogystal â rhosyn ysgarlad.

Mannau o gymhwyso tatŵs cariad

Mae tatŵs bach fel arfer yn cael eu rhoi ar yr arddwrn, y ffêr neu'r llaw. Rhoddir sbesimenau mwy ar y frest, cefn, ysgwydd. Ar y cyfan, nid oes ots pa datŵ fydd yn symbol o gariad, y prif beth yw ei unigrywiaeth, gwreiddioldeb a'i gynnwys emosiynol dwfn, a'i brif bwrpas yw amddiffyn byd bregus dau... Mae'n annymunol gosod yr arysgrif ar y bol, gan fod tebygolrwydd uchel y bydd yn arnofio ac yn dod yn annarllenadwy.

Gallwch naill ai ddyfeisio ymadroddion ar gyfer tatŵ cariad eich hun neu gyfeirio at glasuron llenyddiaeth. Mae ysgrifennu arysgrif mewn iaith dramor yn ei gwneud yn fwy gwreiddiol a dealladwy i ddau yn unig, y mae eu teimladau wedi'u cynllunio i'w gwarchod.

Llun o datŵs cariad ar y corff

Llun o datŵs cariad ar y fraich

Llun o datŵ cariad ar y goes