» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ lili

Ystyr tatŵ lili

Cynnwys:

Yn ychwanegol at y ffaith bod lilïau yn un o hoff flodau menywod (yn bersonol, nid wyf eto wedi cwrdd ag un a fyddai’n ddifater tuag atynt), maent yn aml yn dod yn wrthrych tatŵs menywod.

Mae'n debyg eich bod eisoes wedi sylwi ar hynny tatŵ blodau, fel rheol, yn cael eu gwisgo gan y rhyw decach. Mae hyn yn bennaf oherwydd ystyr y tatŵ lili frenhinol.

Mae unrhyw flodau, yn gyntaf oll, yn ymgorfforiad natur, yn amlygiad o'i harddwch sy'n blodeuo. Mae gwahanol ddiwylliannau wedi ffurfio gwahanol ystyron y tatŵ lili.

Yn Rhufain hynafol, darlunnwyd y blodyn hwn ar ddarnau arian fel symbol o obaith. Mewn rhai chwedlau canoloesol, gallwch ddod o hyd i straeon am gorachod sy'n byw mewn lilïau. Yn yr hen Aifft a gwareiddiad Sumerian, roedd y blodau hyn yn personoli ffrwythlondeb.

Ystyr tatŵ lili

Yn ôl y traddodiad Cristnogol, mae'r lili yn symbol o'r Forwyn Fair a nodweddion fel uniondeb, gostyngeiddrwydd a thrugaredd.

I grynhoi pob un o'r uchod, ystyr tatŵ lili yw uchelwyr, purdeb, harddwch a diniweidrwydd. Mae tatŵs o'r fath bron bob amser yn edrych yn wych ar unrhyw ran o'r corff benywaidd ac yn cario egni positif. Fodd bynnag, i bobl sy'n hoff o bluen yn yr eli, mae yna rywbeth diddorol hefyd. Ymhen amser, roedd merched o rinwedd hawdd yn gwisgo delwedd o lili ar eu hysgwyddau, ac mae rhai wedi cadw'r cysylltiad hwn hyd heddiw. Fodd bynnag, mae cymhariaeth o'r fath yn yr XNUMXain ganrif yn swnio'n eithaf pellgyrhaeddol.

Gadewch i ni siarad am gydran artistig tatŵ o'r fath. Er gwaethaf diffyg cydran plot, mae paentiadau gyda blodau bron bob amser yn anodd eu perfformio, cynnwys nifer fawr o rannau bach, gorlifiadau arlliwiau, cysgodion ac elfennau eraill.

Nid yw'n gyfrinach bod yna wahanol fathau o lilïau, ac mae gan bob un ei liw ei hun. Mae gwahanol liwiau hefyd yn cael eu hystyr ychwanegol yn y tatŵ.

Er enghraifft, mae lili binc yn cael ei hystyried yn symbol o dynerwch, diniweidrwydd ac ieuenctid. Mae oren yn personoli gwreiddioldeb, meddwl ansafonol. Lili felen - balchder, anhygyrch.

Lleoedd tatŵ Lily

Bydd tatŵs blodau yn edrych yn wych ar unrhyw ran o'r corff a gellir eu darlunio mewn arddulliau hollol wahanol. Ac er mwyn i chi allu gwerthfawrogi'r holl amrywiaeth o opsiynau, rwy'n cynnig gwerthuso sawl llun a braslun o datŵ lili.

Llun o datŵ lili ar ei ben

Llun o datŵ lili ar y corff

Llun o datŵ lili wrth law

Llun o datŵ lili ar ei goes