» Ystyron tatŵ » Tatŵ cylch

Tatŵ cylch

Cynnwys:

Ar ôl creu argraff ar y lluniadau ar gorff Jared Leto ar ffurf saethau, fe benderfynon ni ddatblygu thema tatŵs geometrig. Heddiw, byddwn yn canolbwyntio ar y tatŵ cylch.

Rhaid imi ddweud y bu tuedd amlwg yn ddiweddar tuag at gynnydd ym mhoblogrwydd arddulliau fel tynnu dŵr, dyfrlliw a polka sbwriel... Wrth edrych ymlaen, dywedaf y byddwch yn gweld sawl gwaith mewn arddulliau o'r fath yn ein horiel o datŵs lluniau ar ffurf cylchoedd.

Fe'u nodweddir gan strôc garw, ffiniau niwlog ac maent yn creu math o effaith esgeulustod.

Buom yn siarad am ystyr y tatŵ cylch mewn llawer o erthyglau. Ffigur nad oes iddo ddechrau na diwedd, symbol o gytgord, tragwyddoldeb, cydbwysedd y bydysawd. Mae'r haul a'r lleuad yn cael eu darlunio ar ffurf cylchoedd.

Mae'r ffigur hwn yn symbol o natur gylchol bywyd, cwrs unffurf amser, undod y dechrau a'r diwedd. Yn dibynnu ar argaeledd elfennau ychwanegol, gall y tatŵ cylch gymryd ystyron newydd. A byddwn yn ceisio crynhoi. Prif ystyr tatŵ ar ffurf cylch:

  • cylcholrwydd;
  • tragwyddoldeb;
  • cytgord.

Ar y diwedd, fel bob amser, mae ein horiel o ffotograffau a brasluniau yn aros amdanoch chi. Rydym yn edrych ymlaen at eich barn ar datŵau geometrig yn y sylwadau i'r erthygl!

Llun o datŵ cylch ar y corff

Llun o datŵ cylch wrth law