» Ystyron tatŵ » Tatŵ meillion

Tatŵ meillion

Cynnwys:

Mae'r tatŵ meillion yn boblogaidd iawn ymhlith ymwelwyr parlyrau tatŵs modern yn bennaf oherwydd ei ystyron niferus. Yn ôl hen gredoau, os yw person yn dod o hyd i flodyn gyda phedair petal, yna dal lwc wrth y gynffon... Gan ei bod yn anodd iawn dod o hyd i feillion o'r fath eu natur, dechreuodd pobl ei ddarlunio ar eu cyrff er mwyn gwneud eu hunain yn fwy llwyddiannus mewn bywyd.

Dehonglir symbolaeth meillion mewn gwahanol ffyrdd ym mhob diwylliant a gwlad. Mewn Cristnogaeth, daeth y blodyn tair deilen yn arwyddlun Sant Padrig, sy'n adlewyrchu hanfod y ffydd Gristnogol: mae pob petal yn symbol o undeb y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.

Credai Bwdistiaid hynny meillion yn cynrychioli undod corff ac enaid... Yn Tsieina, mae'n symbol o'r haf, ac yn India - y Ddaear a'r pwyntiau cardinal (gogledd, de, gorllewin a dwyrain). Roedd yr hen Roegiaid yn darlunio meillion ar hetresses a dillad y duwiau. Mae rhai yn ei ystyried yn arwydd o golled, oherwydd mae'r planhigyn hwn i'w weld yn aml iawn yn y fynwent.

Gall menywod a dynion bigo'r planhigyn hardd hwn ar y corff. Ond ar yr un pryd, ar gyfer pob rhyw, gall ystyr tatŵ meillion fod yn wahanol.

Mae menyw â thatŵ meillion yn natur dyner, osgeiddig a deniadol. Mae dyn, ar y llaw arall, yn feddiant dewr, deheuig o gryfder ysbrydol uchel.

Blodau wedi'i ddarlunio mewn dau amrywiad: gyda thair neu gyda phedair petal... Ond gall y lliw fod yn unrhyw beth: o'r nefol i'r môr, o emrallt i wyrdd tywyll. Mae'n digwydd bod tatŵ gyda'r planhigyn hwn wedi'i wneud yn ddu neu'n wyn, ac ar yr un pryd mae'n edrych yn eithaf gwreiddiol. Weithiau ychwanegir arysgrifau at y blodyn, rhifau sydd o bwysigrwydd arbennig i berchennog y tatŵ.

Gallwch dynnu meillion fel y dymunwch: mae'r cyfan yn dibynnu ar ddychymyg y cleient a medr yr artist tatŵ. Mae gan y planhigyn hwn siâp syml iawn, felly gellir ei ddefnyddio mewn llawer o ddyluniadau. Gellir gwneud tatŵ meillion mewn arddull celtaidd, ar ffurf llinellau a chlymau cydgysylltiedig. A chan fod tatŵ meillion pedair deilen yn cael ei ystyried yn symbol o lwc dda, mae lluniadau sy'n debyg o ran ystyr yn aml yn cael eu hychwanegu ato, gan wella effaith yr amulet. Gall fod yn bedol neu'n goron.

Mae'r blodyn gyda thair petal yn cynrychioli ffydd, gobaith, cariad. Felly, mewn amrywiol luniau o datŵ meillion, gallwch ddod o hyd i gyfuniad â buwch goch gota - symbol sydd ag ystyr tebyg. Ynghyd â phlanhigion a blodau eraill, nid yw'n edrych yn llai manteisiol ac mae iddo'r un ystyr: gyda rhosyn - cariad, gyda fioled - edifeirwch.

Llun o datŵ meillion ar ei ben

Llun o datŵ meillion ar y goes

Llun o datŵ meillion ar y fraich

Llun o datŵ meillion ar y corff