» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ carp Koi

Ystyr tatŵ carp Koi

Cynnwys:

Mae Carp yn meddiannu lle pwysig yn athroniaeth y Dwyrain ac yn enwedig yn niwylliannau gwledydd fel China a Japan. Er enghraifft, yn Tsieina, Carp yw'r ymerawdwr ymhlith y pysgod.

Mae yna chwedl enwog lle bydd carp a all ymdopi â cherrynt cryf yr afon felen a chyrraedd Porth y Ddraig yn troi'n ddraig.

Felly, mae'r creadur hwn nid yn unig yn frenin yr holl bysgod, ond hefyd yn fath o symbol ar gyfer pobl sy'n eu cael eu hunain mewn sefyllfa anodd mewn bywyd, sydd angen gwrthsefyll amgylchiadau.

Ystyr y tatŵ carp koi

Mae'r chwedl, yn ei dro, yn drosiadol - mae'n symbol o'r diwydrwydd a fydd yn helpu i gyflawni uchelfannau digynsail gyda gwaith caled. Mewn tatŵ, gellir mynegi'r broses hon trwy ddarlunio carp wedi'i amgylchynu â dŵr - nofio yn erbyn y nant. Yn yr achos hwn, ystyr y tatŵ carp Japaneaidd yw pwrpasol, proses gyson o sicrhau canlyniadau.

Mewn Bwdhaeth, mae carp yn cael ei gynysgaeddu â'r gallu i ddod â lwc a hirhoedledd.

Weithiau gallwch ddod o hyd i datŵ yn darlunio dau bysgodyn. Mae hyn yn arwydd o gytgord yn y berthynas rhwng cariadon.

Mae tatŵs sy'n darlunio carp addurniadol Koi Japan, sydd â lliw rhyfeddol o amrywiol ac wedi'i fridio'n arbennig, yn cael ei gynysgaeddu ag estheteg arbennig.

Lleoliadau Tatŵ Carp Koi

O safbwynt artistig, mae carp yn ddarlun delfrydol sy'n cyfuno plot, llawer o liwiau dirlawn, eglurder a harddwch patrymau. Bydd addurn o'r fath yn edrych yn berffaith ar gorff dyn a menyw, ac er gwaethaf pa mor fach yw'r carp, mae tatŵ o'r fath fel arfer yn cael ei wneud ar rannau helaeth o'r corff.

Byddai tatŵ cefn yn ddewis gwych! Ac mae'r rheswm yn gorwedd nid yn unig yn disgleirdeb y llun ei hun, ond hefyd yn rhannol yn yr ystyr - pysgod mawr = pob lwc. Os oes gennych ddiddordeb mewn symbolau eraill o ddiwylliant Tsieineaidd, rwy'n eich cynghori i ddarllen am datŵ Yin Yang.

Yn draddodiadol, ar y diwedd mae rhai o'r lluniau a'r brasluniau gorau o datŵ carp.

Llun o graig tatŵ ar llo

Llun o garp dadi ar ei ddwylo

Llun o garp dadi ar ei ddwylo