» Ystyron tatŵ » Tatŵ math gwaed

Tatŵ math gwaed

Cynnwys:

Rydym eisoes wedi siarad dro ar ôl tro am datŵs, y gellir cyfeirio atynt yn amodol fel "byddin".

Yn yr erthygl hon, buom yn trafod tatŵs sy'n dynodi perthyn i unedau milwrol unigol.

Heddiw, hoffem ddangos rhai lluniau i chi o'r tatŵ grŵp gwaed. Cododd y ffenomen hon amser maith yn ôl ac ar y pryd roedd iddi arwyddocâd ymarferol yn unig.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd gan bron pob milwr o fyddin yr Almaen tatŵs o'r fath. Byddwn hefyd yn siarad am datŵs meddygol, lle mae'r perchnogion yn gadael gwybodaeth yn bennaf ar gyfer meddygon dadebru.

Lleoedd o grwp gwaed tatŵio

Roedd tatŵs math gwaed fel arfer yn cael ei wneud gan y fyddin ar y frest neu'r breichiau... Y mwyaf ymarferol yw'r lleoliad cesail. Mae hyn yn gwarantu diogelwch yr arysgrif hyd yn oed os bydd aelod wedi ei rwygo ac anafiadau difrifol eraill. Mae'r tatŵ yn cynnwys llythyren neu rif sy'n nodi grŵp gwaed, y llythyren R (Rh) ac arwydd plws neu minws (positif neu negyddol).

Mae'n werth nodi heddiw bod y syniad hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio gan gariadon cyffredin paentio corff, gan wneud llun artistig diddorol allan o blot byddin. Wel, mae'n parhau i ddangos ychydig o luniau i chi o'r tatŵ grŵp gwaed.

Llun o datŵ math gwaed ar y corff

Llun o datŵ math gwaed ar fraich