» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ mynydd

Ystyr y tatŵ mynydd

Cynnwys:

Mae'r mynydd yn un o'r symbolau hynaf sydd wedi treiddio'r celfyddydau gweledol yn gadarn. Wrth gwrs, mae tatŵs mynydd yn cael eu derbyn yn eang fel delwedd hardd ac ystyrlon.

O'r hen amser, roedd y mynydd yn symbol o bŵer, pŵer, yn ogystal â meudwy a datgysylltiad penodol o faterion daearol. Ym mytholeg llawer o bobloedd, mae'r mynydd yn gynefin duwiau, ysbrydion neu greaduriaid eraill sydd â phwerau goruwchnaturiol.

Yn seiliedig ar hyn, gellir dadlau bod gan y tatŵ mynydd ystyr gyfriniol neu grefyddol.

Mewn diwylliant, mae delwedd mynydd yn aml yn gysylltiedig ag anorchfygolrwydd a doethineb, ond, ar yr un pryd, roedd y mynyddoedd bron bob amser yn gweithredu fel rhwystr naturiol, y ffin rhwng y bydoedd.

Bydd ystyr benodol tatŵ mynydd yn dibynnu ar lawer o amgylchiadau. Dyma'r lliwiau a ddefnyddir wrth gyflawni'r llun, a'r plot, ac ymddangosiad y copa a ddarlunnir. Wrth gwrs, bydd mynydd sy'n blodeuo yn yr haul yn fwyaf tebygol o symboleiddio sefydlogrwydd ac amddiffyniad.

Enghraifft o fynydd o'r fath yw Olympus, cartref y duwiau. Bydd gan datŵ o uchafbwynt tywyll wedi'i orchuddio â chymylau yr ystyr arall. Mae delwedd Calfaria yn cwrdd â'r nodweddion hyn yn llawn.

O ganlyniad, gall ystyr llun o'r fath fod yn amwys. Mae delwedd y mynydd yn cael ei chymhwyso i unrhyw ran o'r corff, yn ddynion a menywod. Mae'r dewis o blot a symbolaeth yn dibynnu ar natur a phersonoliaeth y cwsmer.

Tatŵ llygad Horus

Pwnc arall, efallai hyd yn oed yn fwy poblogaidd, yw tatŵ llygad Horus, symbol o ddwyfoldeb hynafol yr Aifft Ra.

Nid yw ystyr y symbol hwn wedi newid dros y milenia - mae'n amulet amddiffynnol sy'n gyrru ysbrydion drwg i ffwrdd, gan roi gwyliadwriaeth a gwyliadwriaeth i gludwr yr arwydd hwn. Mae ystyr tatŵ llygad horus yn cyd-fynd yn llwyr â symbolaeth yr Hen Aifft.

Gall y lleoliad ar y corff fod yn fympwyol. Mae'r symbol yr un mor addas ar gyfer y ddau ryw. Waeth beth yw natur neu alwedigaeth.

Mynydd tatŵ llun ar y pen

Llun o datŵ mynydd ar y corff

Llun o dad i fyny'r grisiau

Llun o datŵ o fynydd ar ei draed