» Ystyron tatŵ » Ystyr y tân tatŵ, fflam

Ystyr y tân tatŵ, fflam

Cynnwys:

Mae'r tatŵ tân yn symbol o elfen naturiol sy'n anodd ei rheoli a'i ffrwyno yn ei ffurf gynddeiriog.

Os yw'r tân yn cael ei ddarlunio fel fflam cannwyll neu dortsh, yna mae hyn yn golygu dirgelwch gwybodaeth, cyflawnder egni mewnol, fflam fewnol Enaid person.

Angerdd. Hi sy'n cael ei symboleiddio'n bennaf gan dân. Mae hwn yn symbol o wres, symud gweithredol ymlaen, rhyddhau emosiynau treisgar, cryfder a phwer, symbol o demtasiwn a phechod.

Gall olygu hynny perchennog y tatŵ gyda thafodau mae'r fflam yn llawn cariad ac angerdd, wedi'i gynysgaeddu â chynhesrwydd.

Dinistr. Mae'n cael ei symboleiddio gan fflam ddi-rwystr sy'n anodd ei ddofi. Mae'n ysgubo popeth yn ei lwybr er mwyn rhoi dechrau newydd i'r hen gyfnod gorffenedig mewn bywyd. Mae'r tatŵ tân yn symbol o obaith, y cynhesrwydd disgwyliedig, golau yn y tywyllwch. Os ydych chi'n gwybod sut i'w reoli, yna ar ôl ei ddinistrio gallwch gyrraedd uchelfannau na ellir eu cyrraedd.

Aileni. Mae dinasoedd llosg yn codi o'r lludw, ac mae person yn gallu llosgi'r holl orffennol annymunol a chael ei aileni i fywyd newydd disglair. Ystyr y tatŵ fflam fel symbol o aileni: arwydd o newid, ailymgnawdoliad, adnewyddiad, genedigaeth mewn goleuni newydd.

Gwybodaeth gyfrinachol. Mewn athroniaeth mae tân Prometheus yn cael ei ystyried yn symbol o wybodaeth, dysgeidiaeth, goleuni... Gall y tatŵ hwn gael ei ddewis gan berson sydd â byd mewnol cryf ei ewyllys a datblygedig, sydd wedi cychwyn ar Lwybr y Goleuni a gwybodaeth. Mae'r tatŵ fflam yn pwysleisio y bydd yn gallu ymdopi ag elfen anhysbys ei Enaid.

Ystyr cyfriniol. Mae crefyddau a dysgeidiaeth gyfriniol yn defnyddio pŵer glanhau a mathru tân mewn defodau a sacramentau. Mae tân yn helpu i gynyddu galluoedd cyfriniol person, yn symboleiddio gweddïau yn hedfan i fyny â mwg, at Dduw.

Symbolau ychwanegol yn y tatŵ tân

Calon yn y fflam yn golygu awydd i fynd trwy fywyd gyda chalon sy'n llosgi yn llachar, cadw at ddelfrydau sy'n annwyl i'r galon, ing meddyliol difrifol.

Mae tatŵ o fflamau o amgylch gwrthrych neu anifail yn arwydd o egni a symudiad, ond gyda chysyniad negyddol: cynddaredd, tabŵ, trallod, grym dinistriol sy'n byrstio i fywyd. Car ymhlith y fflamau yn golygu symudiad cyflym, na ellir ei reoli trwy fywyd, amharodrwydd i arafu mewn amser, stopio, meddwl.

Ystyr y tatŵ, yn dibynnu ar y lleoliad.

  • Yn ardal y galon - ing meddwl, hunanaberth.
  • Mae'r fflam ar y coesau yn symbol o symudiad cyflym.
  • Ar ardal afl y corff - cynyddu rhywioldeb yn ormodol.
  • Ar y pen neu o'i gwmpas ar ffurf halo - arwydd o athrylith, pŵer dwyfol, potensial ysbrydol uchel.

Bwriad ystyr y tatŵ tân yw cadarnhau egni tanbaid ei wisgwr. Symbol pegynol yw hwn: mae tân yn golygu llosgi'r enaid gyda delfrydau uchel neu ei gyferbyn - nwydau uffernol, bwriadoldeb, annarweiniad.

Llun o datŵ fflam ar ei ben

Llun o datŵ fflam ar y corff

Llun o datŵ fflam wrth law

Llun o datŵ fflam ar ei goes