» Symbolaeth » Symbolau LGBT » Baner enfys

Baner enfys

Baner enfys

Dyluniwyd y faner enfys gyntaf gan yr artist Gilbert Baker o San Francisco ym 1978 mewn ymateb i alwadau gan weithredwyr i symboleiddio'r gymuned LGBT. Dyluniodd Baker y faner gydag wyth streip: pinc, coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, indigo a phorffor.

Dyluniwyd y lliwiau hyn i gynrychioli'n ddigonol:

  • rhywioldeb
  • bywyd
  • iachâd
  • yr haul
  • natur
  • Celf
  • cytgord
  • ysbryd

Pan aeth Baker at y cwmni i ddechrau cynhyrchu baneri ar raddfa fawr, dysgodd nad oedd "pinc poeth" ar gael yn fasnachol. Yna roedd y faner wedi'i ostwng i saith streip .
Ym mis Tachwedd 1978, syfrdanwyd cymuned lesbiaidd, hoyw a deurywiol San Francisco gan lofruddiaeth gwarcheidwad hoyw cyntaf y ddinas, Harvey Milk. Er mwyn dangos cryfder a chydsafiad y gymuned hoyw yn wyneb y drasiedi, penderfynwyd defnyddio baner Baker.

Mae'r stribed indigo wedi'i dynnu fel y gellir rhannu'r lliwiau'n gyfartal ar hyd llwybr yr orymdaith - tri lliw ar un ochr a thri ar yr ochr arall. Cyn bo hir, cafodd chwe lliw eu cynnwys yn y fersiwn chwe lôn, a ddaeth yn boblogaidd ac sydd heddiw yn cael ei gydnabod gan bawb fel symbol o'r mudiad LGBT.

Daeth y faner yn rhyngwladol symbol o falchder ac amrywiaeth mewn cymdeithas .