» Symbolaeth » Symbolau Astrologaidd » Arwydd Sidydd Sagittarius

Arwydd Sidydd Sagittarius

Cynnwys:

Arwydd Sidydd Sagittarius

Plot yr ecliptic

o 240 ° i 270 °

Sagittarius nawfed arwydd astrolegol y Sidydd... Fe'i priodolir i bobl a anwyd pan oedd yr Haul yn yr arwydd hwn, hynny yw, ar yr ecliptig rhwng hydred 240 ° a 270 ° ecliptig. Mae'r hyd hwn yn cwympo allan o Dachwedd 21/22 i Ragfyr 21/22.

Sagittarius - Tarddiad a disgrifiad o enw'r arwydd Sidydd

Daw'r wybodaeth gynharaf am y grŵp o sêr a elwir heddiw yn Sagittarius o'r Sumeriaid hynafol, a'u hadnabu â Nergal (duw pla a phren mesur yr isfyd). Cafodd Nergal ei ddarlunio fel ffigwr gyda dau ben - y cyntaf oedd pen panther, a'r ail oedd pennaeth dyn - nid oedd gan y duw Sumeriaidd hwn sgorpion yn lle cynffon. Galwodd y Sumerians y cymeriad hwn Pablisag (wedi'i gyfieithu fel "yr hynafiad pwysicaf").

Mabwysiadodd y Groegiaid y cytser hon, ond yn y cyfnod Hellenistig roedd anghytuno ynghylch yr hyn yr oedd y cytserau hyn yn ei gynrychioli. Disgrifiodd Aratus nhw fel dau gytser ar wahân, Arrow ac Archer. Cysylltodd Groegiaid eraill eu ffurf â'r centaur Chiron, a osodwyd yn yr awyr i dywys yr Argonauts i Colchis. Fe wnaeth y dehongliad hwn nodi Sagittarius ar gam â Chiron ei hun, a oedd eisoes yn yr awyr fel y Centaur. Dadleuodd Eratosthenes, yn ei dro, na allai sêr Sagittarius gynrychioli'r Centaur, oherwydd nad oedd y canwriaid yn defnyddio bwâu. Mae'n darlunio un o'r hanner ceffylau mytholegol, hanner bodau dynol, y Crotos centaur doeth a chyfeillgar, mab yr Arglwydd a'r nymff Euphemia, ffefryn y muses, wedi'i osod yn yr awyr gan dduwiau Olympus ymhlith eraill. am ddyfeisio'r nionyn. Wedi'i ddarlunio â bwa wedi'i dynnu, wedi'i anelu at galon Scorpio cyfagos.

Mae'r Sagittarius cytser yn hŷn na'r Centaurus cytser, yn cynrychioli'r Chiron doeth a heddychlon; Mewn darluniau traddodiadol, mae gan Sagittarius ymddangosiad amlwg fygythiol. Centaurus yw'r enw ar y cytser hwn ar hen fapiau, ond ym mytholeg Gwlad Groeg mae'n gweithredu fel dychan. Ar rai mapiau o'r awyr, mae'r sêr ar bawennau blaen Sagittarius wedi'u marcio fel torch er cof am un o'r gemau a chwaraeir gan Crotos. Roedd y Groegiaid yn cynrychioli Crotos fel creadur dwy goes, tebyg i Pan, ond gyda chynffon. Roedd yn cael ei ystyried yn ddyfeisiwr saethyddiaeth, yn aml yn hela ar gefn ceffyl ac yn byw gyda'r muses ar Mount Helikon.

Nid oedd Sagittarius bob amser ac nid oedd bob amser yn gysylltiedig â ffigur centaur. Yn yr atlasau Tsieineaidd, roedd teigr yn ei le, ac ar ôl hynny enwyd un o gytserau'r Sidydd Tsieineaidd.

Gwelodd yr Iddewon yn arwydd yr Archer Gog, gelyn Israel.