» Symbolaeth » Symbolau Astrologaidd » Aquarius - Arwydd Sidydd

Aquarius - Arwydd Sidydd

Cynnwys:

Aquarius - Arwydd Sidydd

Plot yr ecliptic

o 300 ° i 330 °

Aquarius unfed arwydd Sidydd o'r Sidydd... Fe'i priodolir i bobl a anwyd pan oedd yr Haul yn yr arwydd hwn, hynny yw, ar yr ecliptig rhwng hydred 300 ° a 330 ° ecliptig. Mae'r hyd hwn yn cwympo allan rhwng Ionawr 19/20 a Chwefror 18/19 - mae'r union ddyddiadau'n dibynnu ar y flwyddyn y'u cyhoeddwyd.

Mae hieroglyff Aquarius yn cael ei ddarlunio ar ffurf dwy don lorweddol, sy'n gysylltiedig yn unigryw â dŵr - prif briodoledd yr arwydd hwn, er ei fod yn arwydd aer. Mae'r symbol hwn hefyd yn gysylltiedig â glas tywyll, porffor, glas a rhif 11. Mae'r gair "Aquarius" yn llythrennol yn golygu "yr un sy'n tywallt dŵr."

Aquarius - Tarddiad a disgrifiad enw'r arwydd Sidydd.

Mae'r arwydd Sidydd hwn yn gysylltiedig â'r Aquarius cytser. Ystyr y gair Aqua yn enw Lladin y cytser yw "dŵr". Dynododd yr hen Eifftiaid sêr gwelw Aquarius â duwiau afon Nîl a chredent mai'r cytser hon a oedd yn nodi dechrau'r llifogydd blynyddol sy'n rhoi bywyd.

Ym mytholeg Gwlad Groeg, mae'r thema hon yn ymddangos yn stori'r llifogydd mawr a anfonwyd i'r Ddaear gan Zeus.

Yn nhraddodiad Gwlad Groeg, mae Aquarius yn cael ei gynrychioli fel dyn ifanc yn arllwys dŵr o jwg. Mae sawl fersiwn o'r stori yn egluro tarddiad y cymeriad sy'n dal y piser. Mae un ohonyn nhw'n darlunio Ganymede, y dyn harddaf ar y Ddaear. Roedd yn fab i Tros, brenin Troy, y cafodd y ddinas ei henwi ar ei ôl. Roedd Zeus, a gafodd ei swyno gan Ganymede, eisiau iddo fod o gwmpas. Gan droi’n eryr, herwgipiodd y dyn ifanc a mynd ag ef i Olympus, lle bu’n gwasanaethu’r duwiau, gan roi dŵr iddynt yn gymysg â neithdar ac ambrosia. Dyna pam mae'r Eryr cytser wedi'i leoli yn yr awyr ger Aquarius.

Nid enw yw Aquarius, ond enw gweithred neu gymeriad mytholegol. Cymheiriaid enwocaf Aquarius mewn mytholeg yw Ganymede ac Aristeus.

Nodweddion yr arwydd mewn sêr-ddewiniaeth

Rheolwyr arwydd Aquarius yw Saturn ac Wranws. Yn yr arwydd hwn, mae'r haul yn alltud tra bod Mercury yn codi.