» Symbolaeth » Symbolau Astrologaidd » Scorpio - arwydd Sidydd

Scorpio - arwydd Sidydd

Cynnwys:

Scorpio - arwydd Sidydd

Plot yr ecliptic

o 210 ° i 240 °

Skorpion i Wythfed arwydd Sidydd y Sidydd... Fe'i priodolir i bobl a anwyd pan oedd yr Haul yn yr arwydd hwn, hynny yw, ar yr ecliptig rhwng hydred 210 ° a 240 ° ecliptig. Mae'r hyd hwn yn cwympo allan rhwng 22/23 Hydref a 21/22 Tachwedd.

Scorpio - Tarddiad a disgrifiad o arwydd yr Sidydd

Scorpio yw un o'r cytserau hynaf y gwyddys amdano. Bum mil o flynyddoedd yn ôl, cafodd ei gydnabod gan wareiddiad Sumeriaidd. Hyd yn oed wedyn roedd yn Gir-Tab (Scorpio). Mae cysylltiad agos rhwng stori Scorpio a stori Orion. Roedd Orion yn heliwr pwerus. Daeth mor hyderus ynddo'i hun nes iddo gyhoeddi y gallai ladd pob anifail ar y Ddaear.

Ym mytholeg Gwlad Groeg, Scorpio oedd yr un a laddodd Orion. Yn ôl un chwedl, anfonodd Gaia sgorpion ar ôl i Orion geisio treisio Artemis, duwies Gwlad Groeg natur a'r helfa. Dywed un arall mai Mother Earth a anfonodd y sgorpion i fychanu Orion, a ymffrostiodd y gallai ladd unrhyw fwystfil gwyllt. Parhaodd yr ymladd am amser hir, o ganlyniad, blinodd Orion a chwympo i gysgu. Yna pigodd y sgorpion ef i farwolaeth. Ei falchder oedd y rheswm dros ei gwymp. Roedd y duel rhwng y sgorpion ac Orion mor ysblennydd nes i Zeus, a oedd yn ei wylio, benderfynu codi'r diffoddwyr i'r awyr. Safodd Orion bron o flaen ei wrthwynebydd, y sgorpion.

Dim ond pan fydd Scorpio yn disgyn y mae Orion yn codi, a phan fydd Scorpio yn codi, mae Orion yn diflannu y tu hwnt i'r gorwel.

Credai'r Groegiaid fod dwy ran i'r Scorpio cytser: trogod a chorff. Yn ddiweddarach, ffurfiodd y Rhufeiniaid gytser newydd - Libra o grafangau hirgul Scorpio Gwlad Groeg.

Y term Pwylaidd blaenorol am sgorpion oedd "arth."