» Symbolaeth » Symbolau Astrologaidd » Arwydd Sidydd yw Virgo

Arwydd Sidydd yw Virgo

Cynnwys:

Arwydd Sidydd yw Virgo

Plot yr ecliptic

o 150 ° i 180 °

Panna k chweched arwydd Sidydd y Sidydd... Fe'i priodolir i bobl a anwyd pan oedd yr Haul yn yr arwydd hwn, hynny yw, ar yr ecliptig rhwng hydred 150 ° a 180 ° ecliptig. Mae'r hyd hwn yn cwympo allan rhwng Awst 24 a Medi 22.

Virgo - Tarddiad a disgrifiad o arwydd yr Sidydd

Roedd bron pob diwylliant hynafol yn cysylltu sêr y cytser hwn â gwyryf neu dduwies. Gwelodd y Babiloniaid hynafol glust a deilen palmwydd yn yr awyr. Enw'r seren fwyaf disglair o hyd yw Clos. Roedd y cytser hefyd yn gysylltiedig â radlin y ddaear, wedi'i rwygo gan aradr, felly roedd y Babiloniaid yn cysylltu ffrwythlondeb eu tiroedd â'r rhan hon o'r awyr. Dewisodd y Rhufeiniaid gysylltiad ag amaethyddiaeth hefyd gan enwi'r Ceres cytser hwn er anrhydedd duwies y cynhaeaf [1]. Yn ôl yr hen Roegiaid a Rhufeiniaid, gwelsant ffigwr menyw yn y darn hwn o'r awyr. Mewn rhai chwedlau, Demeter, merch Chronos a Rei, duwies ffrwythlondeb, oedd yn dal clust o wenith, sef y seren fwyaf disglair yn y cytser - Spica. Mewn achosion eraill, mae Astrea yn pwyso a mesur cyfiawnder dros y Libra agosaf. Roedd myth arall yn ei chysylltu ag Erigona. Roedd Erigona yn ferch i Ikarios, a grogodd ei hun ar ôl dysgu bod bugeiliaid meddw wedi lladd ei thad. Fe’i gosodwyd yn yr awyr gan Dionysus, a ddywedodd wrth Ikarios y gyfrinach o wneud gwin [3]. Mae hefyd wedi'i uniaethu â duwies cyfiawnder Gwlad Groeg Dike, merch Zeus a Themis, a adawodd y Ddaear a hedfan i fyny i'r nefoedd pan aeth ymddygiad pobl yn waeth ac yn waeth, ond hefyd duwiesau yn cyflawni swyddogaethau tebyg mewn diwylliannau eraill (ym Mesopotamia - Astarte , yn yr Aifft - Isis, Gwlad Groeg - Athena Mae chwedl arall yn sôn am Persephone, brenhines anhygyrch yr isfyd, a gipiwyd gan Plwton, tra yn yr Oesoedd Canol cafodd Virgo ei uniaethu â'r Forwyn Fair.

Ffynhonnell: wikipedia.pl