» Symbolaeth » Symbolau Astrologaidd » Gemini - Arwydd Sidydd

Gemini - Arwydd Sidydd

Cynnwys:

Gemini - Arwydd Sidydd

Plot yr ecliptic

o 60 ° i 90 °

Gemini trydydd arwydd astrolegol y Sidydd... Fe'i priodolir i bobl a anwyd ar yr adeg pan oedd yr Haul yn yr arwydd hwn, hynny yw, yn y rhan o'r ecliptig rhwng 60 ° a 90 ° o hydred ecliptig. Hyd: rhwng 20/21 Mai a 20/21 Mehefin.

Gemini - Tarddiad a disgrifiad enw'r arwydd Sidydd.

Mae rhanbarth yr awyr a elwir heddiw yn Gemini cytser, ac yn arbennig ei ddwy seren ddisgleiriaf, yn gysylltiedig â chwedlau lleol ym mron pob diwylliant. Yn yr Aifft nodwyd y gwrthrychau hyn â phâr o rawn egino, tra yn niwylliant Phoenician roeddent i'w priodoli i ffurf pâr o eifr. Fodd bynnag, mae'r dehongliad mwyaf cyffredin yn ddisgrifiad sy'n seiliedig ar Mythau Gwlad Groeglle dangosir efeilliaid yn dal dwylo yn y rhanbarth hwn o'r awyr, Afanc a Pollux... Roedden nhw'n perthyn i griw llong yr Argonauts, roedden nhw'n feibion ​​Leda, ac roedd tad pob un ohonyn nhw'n rhywun arall: Castor - brenin Sparta, Tyndareus, Pollux - Zeus ei hun. Daeth eu chwaer Helen yn Frenhines Sparta, ac arweiniodd ei chipio gan Paris at Ryfel y pren Troea. Cafodd yr efeilliaid lawer o anturiaethau gyda'i gilydd. Dysgodd Hercules y grefft o gleddyfwriaeth gan Pollux. Aeth Castor a Pollux, oherwydd eu teimladau tuag at Phoebe a Hilaria, i ymladd â phâr arall o efeilliaid, Midas a Linze. Lladdodd Linkeus Castor, ond lladdodd Zeus Linkeus gyda mellt yn ôl. Roedd yr anfarwol Pollux yn galaru yn gyson am farwolaeth ei frawd ac yn breuddwydio am ei ddilyn i Hades. Roedd Zeus allan o drueni yn caniatáu iddynt fyw bob yn ail yn Hades ac ar Olympus. Ar ôl marwolaeth Castor, gofynnodd ei frawd Pollux i Zeus ganiatáu anfarwoldeb i'w frawd. Yna penderfynodd y pwysicaf o dduwiau Gwlad Groeg anfon y ddau frawd i'r awyr.