» Arddulliau » Tatŵs realistig

Tatŵs realistig

Cynnwys:

Mae realaeth yn cael ei ystyried yn genre tatŵio ar wahân, yn gymharol ifanc ac yn datblygu'n gyflym. Ar y naill law, rhaid i un gytuno â hyn yn sicr.

Er gwaethaf y ffaith y dechreuodd y portreadau cyntaf gael eu hargraffu ar y corff fwy na chan mlynedd yn ôl (er bod yr ansawdd, wrth gwrs, yn aml wedi gadael llawer i'w ddymuno), mae'r gelf hon wedi dod yn eang yn gymharol ddiweddar.

Yn bersonol, rwy'n cysylltu poblogrwydd cynyddol tatŵs realistig â'r ffaith bod meistri go iawn wedi ymddangos o'r diwedd yn y byd sy'n gallu dod â gwaith o'r fath yn fyw. Beth sydd mor arbennig amdani?

Os ydych chi eisoes wedi syrffio'r Rhyngrwyd i chwilio am wybodaeth am datŵ realistig, mae'n debyg ichi sylwi nad oes bron undod wrth ddeall yr arddull hon. Beth ellir ei briodoli i arddull realaeth?

Yn bersonol, mae'n ymddangos i mi mai'r tatŵ portread sy'n nodweddu'r genre hwn fwyaf. Mwyaf poblogaidd heddiw delweddau o wynebau pobl enwog, fel cerddorion neu actorion... Yn y llun gallwch weld delweddau ar ffurf archarwyr, fel batman neu joker. Ar y llaw arall, os ydym yn diffinio'r arddull realistig fel rhywbeth a ddarlunnir mor naturiol â phosibl, yna mae'r ystod o leiniau posibl yn cael ei ehangu'n fawr.

Meddyliwch, oherwydd mewn arddull naturiol gallwch chi ddarlunio bron popeth sy'n ein hamgylchynu. Anifeiliaid, aderyn, coeden, ac ati. A yw hyn yn berthnasol i datŵ realistig? Yn bendant ie.

Dylwn nodi mai gwaith yn null portread a thatŵs realistig yn unig yw uchelfraint y meistri lefel uchaf. Nid yw'n ddigon gwybod sut i ddefnyddio offer a chael llygad hyfforddedig. Yn yr achos hwn, rhaid i'r artist tatŵs fod yn arlunydd da, yn gallu ystyried a chyfleu'r holl fanylion mor agos â phosib, gweithio gyda lliw ac arsylwi ar yr holl gyfrannau.

Mae'n hynod gwaith manwl, aml-lwyfan a hirfodd bynnag, mae ei ganlyniad yn talu am yr holl ymdrechion. Bydd tatŵ yn arddull realaeth yn eich swyno tan ddiwedd eich oes ac yn syfrdanu eraill â harddwch ei berfformiad. Ar ôl i chi benderfynu ar blot a braslun eich paentiad yn y dyfodol, rhowch sylw arbennig i ddod o hyd i feistr teilwng a pheidiwch ag arbed!

Tatŵ realaeth llun ar y pen

Tatŵ realaeth llun ar y corff

Tatŵ realaeth ffotograffau wrth law

Tatŵ realaeth llun ar y goes