» Tyllu'r corff » Tyllu: lle gorau ar gyfer tyllu trwyn yn fy ymyl

Tyllu: lle gorau ar gyfer tyllu trwyn yn fy ymyl

Cynnwys:

Roedd tyllu'r trwyn yn cael ei ddefnyddio i ddenu sylw, ond mae bellach yn un o'r gweithdrefnau addasu corff mwyaf cyffredin. Pan gaiff ei wneud yn gywir a chyda'r addurniadau cywir, gallwch wneud datganiad am eich steil. Mae tyllu'r trwyn nid yn unig yn edrych yn dda, ond mae ganddo hefyd hanes diwylliannol cyfoethog ledled y byd.

Gall dynion a merched gael y driniaeth yn llwyddiannus. Cyn i chi Google "tyllu trwyn yn fy ymyl", gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa arddull yr ydych ei eisiau. Mae tyllu septwm yn wahanol i dyllu clustiau, ac mae gan bob math o dyllu arddulliau gwahanol.

Am resymau diogelwch, cysylltwch â thyllwr proffesiynol bob amser am unrhyw dyllu. Er y gallai fod yn demtasiwn ymweld â'ch parlwr harddwch lleol i gael y driniaeth, nid oes gan bawb yr offer hyfforddi a thyllu cywir i gael tyllu'r trwyn yn iawn.

Gallwch ymweld ag un o'n stiwdios tyllu yn y siop Pierced, neu siopa ar-lein i gael dewis eang o emwaith diogel, premiwm na fydd yn llidro'ch croen. Yn ystod eich ymchwil, ymgyfarwyddwch â'r weithdrefn a beth i'w ddisgwyl cyn mentro.

Archebwch dyllu yn Mississauga

Pa un sy'n well: modrwy trwyn neu bin gwallt?

Er bod y cyfan yn dibynnu ar ffafriaeth, mae rhai pobl yn ei chael hi'n haws gwisgo brid trwyn ar y dechrau oherwydd eu bod yn haws gofalu amdanynt. Yn ddiweddarach, pan fydd eich tyllu wedi gwella, gallwch newid i fodrwy trwyn neu newid arddulliau yn dibynnu ar eich hwyliau.

I rai, mae'r gre trwyn yn llai amlwg, gan ei gwneud yn berffaith ar gyfer edrychiad mwy niwtral. Mae'n well gan eraill esthetig cylch sy'n dod mewn gwahanol feintiau. Pan fyddwch yn ansicr, gofynnwch i un o'n harbenigwyr yn Pierced. Byddwn yn rhoi dadansoddiad o steil i chi ac yn eich helpu i ddewis yr hyn sydd orau i chi.

Ein Hoff Dyllu Trwyn

Allwch chi gael modrwy os ydych chi'n tyllu'ch trwyn?

Gallwch chi gael modrwy pan fyddwch chi'n cael tyllu'ch trwyn. Fodd bynnag, yn gyffredinol nid ydym yn argymell hyn ar gyfer dechreuwyr. Mae modrwyau trwyn yn fwy tebygol o fynd yn sownd mewn meinwe, ac ar ôl i chi gael tyllu newydd, gall gymryd peth amser i ddysgu sut i'w drin yn iawn.

Mae stydiau trwyn yn aros yn agos at y corff, gan eu gwneud yn llai tebygol o rwygo ar ffabrig neu fynd yn sownd mewn gwallt. Mae hyn yn lleihau'r siawns o ddatblygu llid neu haint.

Yma yn Pierced rydym yn darparu gemwaith cain o ansawdd premiwm. Rydym yn gwerthu rhannau heb edau i sicrhau'r ffit gorau posibl.

Pa mor hir mae tyllu trwyn yn ei gymryd i wella?

Mae amser iachau yn amrywio yn dibynnu ar leoliad tyllu'r trwyn. Y rheol i'w chofio yw po fwyaf trwchus yw ardal y trwyn, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i wella. Er enghraifft, bydd cylch rhinoseros ar ben eich trwyn yn cymryd mwy o amser i wella na thyllu ffroen.

Ar ba ochr mae trwynau merched yn cael eu tyllu?

Yn dibynnu ar y diwylliant rydych chi'n perthyn iddo, gall ochr eich trwyn lle rydych chi'n cael eich tyllu fod ag ystyr penodol. At bob diben esthetig arall, gall dynion a merched gael tyllu eu trwyn o'r naill ochr a'r llall. Mae'r cyfan yn dibynnu ar eich dewisiadau.

Archebwch dyllu yn Newmarket

Yn Pierced, rydym yn deall pa mor bwysig yw eich steil i chi. Yn ystod gweithdrefn fel tyllu, rydych chi'n newid eich corff. Dyna pam yr ydym ond yn llogi tyllwyr proffesiynol gyda'r ardystiadau a'r tystlythyrau cywir i wneud y gwaith yn iawn.

Yn ein siop ar-lein fe welwch yr opsiynau gemwaith corff mwyaf poblogaidd ar gyfer dynion a menywod. Mae ein holl emwaith corff wedi'i wneud o ddeunyddiau premiwm gan weithgynhyrchwyr fel Junipurr Jewelry, Maria Tash, Buddha Jewelry Organics a BVLA.

Stiwdios tyllu yn agos atoch chi

Angen tyllwr profiadol yn Mississauga?

Gall gweithio gyda thyllwr profiadol wneud gwahaniaeth mawr o ran eich profiad o dyllu. Os ydych chi i mewn


Mississauga, Ontario ac os oes gennych unrhyw gwestiynau am dyllu clustiau, tyllu'r corff neu emwaith, ffoniwch ni neu stopiwch wrth ein stiwdio tyllu heddiw. Hoffem eich helpu i ddeall beth i'w ddisgwyl a'ch helpu i ddewis yr opsiwn cywir.