» Lleoedd ar gyfer tat » Tatŵs ar hyd yr asgwrn cefn

Tatŵs ar hyd yr asgwrn cefn

Y cefn yw rhan fwyaf ein corff, sy'n addas ar gyfer defnyddio patrwm parhaol. Gellir ei alw'n fath o gynfas ar gyfer artistiaid tatŵ proffesiynol ac i'r rhai sy'n hoffi gweld delweddau cymhleth ac anghyffredin ar y corff. Mae campweithiau go iawn i'w cael amlaf ymhlith y tat ar y asgwrn cefn.

Mae tatŵs ar hyd yr asgwrn cefn yr un mor boblogaidd ymhlith merched a dynion. Fodd bynnag, os penderfynwch wneud rhywbeth fel hyn i chi'ch hun, yna mae'n werth ystyried bod y greadigaeth paentiad mawr gyda llawer o fanylion bach gall gymryd mwy nag un mis, felly mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar.

Mae'n werth cofio hefyd bod y tatŵ yn uniongyrchol ar hyd yr asgwrn cefn wedi'i stwffio'n boenus oherwydd bod yr esgyrn yn y lleoedd hyn yn agos at y croen. Felly, dylai pobl sydd â throthwy poen isel naill ai osgoi ardaloedd yn union uwchben yr esgyrn, neu ofyn i'r meistr drin y croen â chyfansoddiad anesthetig sy'n pylu'r anghysur ychydig.

Mae'n werth nodi, yn groes i'r gred boblogaidd, bod tatŵs ar y asgwrn cefn yn gwbl ddiogel i iechyd os yw dau gyflwr yn cael eu bodloni:

  • mae'r meistr yn defnyddio inc ardystiedig o ansawdd;
  • mae'r nodwydd a ddefnyddir i datŵio ar hyd yr asgwrn cefn yn hollol ddi-haint.

Yn ôl meddygon, tatŵ ar asgwrn cefn merch ddim yn rhwystr i gyflwyno anesthesia epidwral yn ystod genedigaeth.

Syniadau diddorol

Yma mae chwaeth dynion a menywod yn aml yn wahanol. Mae merched yn fwy tebygol o setlo ar opsiynau sy'n gymedrol o ran eu maint. Mae'r ddelwedd ei hun yn dibynnu ar flas y perchennog: blodau, adar, sêr a chalonnau, anifeiliaid, yn ogystal â phatrymau ethnig (Celtaidd, Indiaidd). Mae hieroglyffau a thatŵs ar ffurf arysgrifau ar y asgwrn cefn yn boblogaidd. Mae'r cyfansoddiad yn edrych yn dda ar ffurf coed ac adar sy'n hedfan o ran isaf y asgwrn cefn i'r gwddf.

Mae dynion yn fwy tueddol o dynnu lluniau ar raddfa fawr: anifeiliaid enfawr, coed, dreigiau tylwyth teg a chyfan cyfansoddiadau steil hen ysgol - hoffterau amlaf hanner cryf dynoliaeth.

O'r safbwynt hwn, mae tatŵ ar y asgwrn cefn ar ffurf adenydd yn gyffredinol, ac mae dynion a menywod yn ei hoffi.

Mae tatŵs ar hyd yr asgwrn cefn hefyd yn dda oherwydd, os oes angen, maen nhw'n hawdd iawn eu cuddio o dan ddillad, os yw cod gwisg sefydliad neu gwmni penodol lle rydych chi'n gweithio yn mynnu absenoldeb tatŵ.

6/10
Salwch
9/10
Estheteg
8/10
Ymarferoldeb

Llun o datŵ ar hyd yr asgwrn cefn i ddynion

Llun o datŵ ar hyd yr asgwrn cefn i ferched