» Erthyglau » Olew rhosmari ar gyfer gwella gwallt: ryseitiau ac adolygiadau

Olew rhosmari ar gyfer gwella gwallt: ryseitiau ac adolygiadau

Cynnwys:

Gwallt hardd, swmpus gyda disgleirio naturiol yw balchder y rhyw decach. Mae olew rhosmari yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gwallt, mae ganddo effaith tonig a gwrthficrobaidd. Mae ei ddefnydd yn gwella gweithrediad y chwarennau sebaceous yn sylweddol. Mae adolygiadau o ferched yn dangos pan fydd yr asiant hwn yn cael ei ychwanegu at y siampŵ, mae ffresni'r gwallt yn para'n hirach.

Masgiau

Er mwyn cadw'r cyrlau bob amser yn llyfn ac yn sidanaidd, dylid gofalu amdanynt yn iawn. O bryd i'w gilydd, roedd masgiau, lle'r oedd olew rhosmari yn aml yn cael eu hychwanegu, wedi arfer cyffur cryfhau... Yn y modd hwn, ymladdwyd amryw broblemau hairline.

Pecynnu olew hanfodol Rosemary

I ddileu dandruff

Mae arbenigwyr ym maes cosmetoleg yn argymell defnyddio 5-8 diferyn o olew rhosmari a 3 llwy de ar gyfer triniaeth dandruff. burdock am rwbio i'r epidermis. Ar ôl y driniaeth, dylai'r pen gael ei orchuddio â chap bath a'i adael am awr. Dylai'r gweithredoedd gael eu hailadrodd nes bod yr epidermis wedi'i wella'n llwyr, gan eu perfformio ar drothwy siampŵ.

Er mwyn atal ymddangosiad dandruff, ailadroddir y weithdrefn unwaith bob pythefnos.

I baratoi mwgwd sy'n ymladd dandruff, dylech gymryd 2 lwy de. olew dirlawn brasterog, gall fod yn olewydd, almon neu germ gwenith, a'i gyfuno ag esterau rhosmari, coeden de, geraniwm, cedrwydd a lafant, 3 diferyn yr un.

Olew rhosmari mewn potel

I gyflymu twf

Dylai menywod sydd am dyfu gwallt hir rwbio olew rhosmari wedi'i gynhesu i'w ffoliglau gwallt. Yn ogystal, at y dibenion hyn, bydd yn effeithiol rinsiwch gymorth gydag ychwanegu'r cynnyrch hwn sy'n ysgogi twf gwallt.

I rinsio o'r fath, ychwanegwch bum diferyn o olew i 200 ml o ddŵr pefriog. Dylai cyrlau wedi'u golchi gael eu rinsio'n drylwyr gyda nhw. Nid oes angen golchi'r cynnyrch hwn oddi ar y gwallt.

Mae'r defnydd systematig o olew rhosmari ar gyfer gwallt yn cynyddu tyfiant gwallt hyd at dri centimetr y mis yn sylweddol. Mae hyn yn llawer, o ystyried, ar gyfartaledd, mewn person ei fod yn tyfu 1-1,5 cm y mis.

Cynhwysion ar gyfer gwneud y mwgwd

Ar gyfer cryfhau ac adfer

Mae mwgwd sy'n cryfhau gwallt sych ac arferol yn cael ei baratoi yn y gyfran: 4 llwy de. olew hadau grawnwin, dau ddiferyn o calamws a rhosmari, 2 lwy de. jojoba, 1 gollwng pob un o olewau bedw a gwenyn. Mae'r màs yn cael ei rwbio i'r ffoliglau gwallt a'r dermis, gan dylino am oddeutu 5 munud. Ar ôl hynny, mae angen i chi orchuddio'ch pen â seloffen a'i gynhesu â thywel, ac ar ôl awr rinsiwch â siampŵ gyda llif toreithiog o ddŵr.

Ar gyfer gwallt sych

Mae mwgwd ar gyfer gwallt brau a sych yn cael ei baratoi trwy gymysgu olewau macadamia, afocado a jojoba yn yr un gyfran, sef 2 lwy de yr un. Mae hefyd angen ychwanegu olewau aromatig yma, ac ymhlith y rhain:

  • Mae Rosemary, ylang-ylang a calamus 2 yn gollwng yr un.
  • Bedw, Bey a Chamomile - 1 diferyn yr un.

Mae'r potion caerog parod yn cael ei rwbio i'r pen a'i ddosbarthu trwy gydol y gyfrol cyrlau. Ar ôl hynny, rhaid lapio'r pen mewn polyethylen, ac ar ei ben gyda thywel trwchus. Ac ar ôl awr, golchwch i ffwrdd gyda siampŵ a phwysau dŵr toreithiog.

Cydrannau Masg Gwallt

Ar gyfer cyrlau disbydd

Mae mwgwd ar gyfer gwallt wedi'i ddisbyddu yn cael ei baratoi gyda halen ac olewau aromatig. Am 1 llwy fwrdd. halen yn mynd 1 diferyn o bupur du, rhosmari ac olew basil, yn ogystal â 2 ddiferyn o ylang-ylang. Ar ôl dod â'r gymysgedd i homogenedd, arllwyswch gymysgedd o ddau melynwy wy wedi'i guro i mewn iddo. Mae'r mwgwd gorffenedig yn cael ei roi ar y gwreiddiau a'r cyrlau am hanner awr.

Gyda llaw, gallwch chi olchi'ch gwallt gyda'r un gymysgedd, oherwydd, fel y gwyddoch, mae melynwy yn lle gwych am siampŵ.

I ysgogi twf

Mae mwgwd ar gyfer ysgogi tyfiant gwallt yn cael ei baratoi o'r cydrannau canlynol: 3 llwy de. afocado, 1 llwy de germ gwenith, 0,5 llwy de almonau a'r un faint o lecithin. Ar ôl ei droi, ychwanegwch 20 diferyn o rosmari i'r cyfansoddiad. Yna gellir tywallt y mwgwd iacháu i mewn i botel a'i gau gyda chaead. Fe'i cymhwysir i gyrlau, wedi'u golchi a'u sychu o'r blaen. Mae angen ei rwbio i'r pen gyda symudiadau tylino, ei ddosbarthu'n gyfartal ar hyd y llinell flew, a Mewn 5 munud rinsiwch â dŵr.

Poteli olew rhosmari

O moelni

Gellir paratoi mwgwd gwrth-moelni neu golli gwallt rhannol mewn sawl cam. Am 10 llwy de. mae olew olewydd yn mynd 5 diferyn o rosmari. Ychwanegwch sbrigyn arall o rosmari i'r cyfansoddiad a'i roi o'r neilltu mewn jar wedi'i selio mewn lle tywyll am 3 wythnos. Mae'r mwgwd yn cael ei roi trwy rwbio i'r gwreiddiau ac yna ymledu ar hyd y darn cyfan. Ar ôl hanner awr, does ond angen i chi olchi'ch pen o'r mwgwd.

Ar gyfer gwallt olewog

Mae mwgwd ar gyfer cryfhau a hyrwyddo tyfiant gwallt olewog yn cael ei baratoi o glai gwyrdd cosmetig (1 llwy fwrdd) wedi'i wanhau â dŵr cynnes a'i ddwyn i gysondeb homogenaidd nad yw'n hylif. Yna ychwanegwch 10 diferyn o olew rhosmari ac 1 llwy fwrdd. finegr, yn well na seidr afal. Dylai'r mwgwd gael ei rwbio i wallt a olchwyd o'r blaen. Dylid gwneud hyn o fewn 10 munud, ac yna rinsiwch i ffwrdd heb siampŵ o dan ddŵr cynnes.

Olew rhosmari, cyflwr gwallt ar ôl ei gymhwyso

Mae olew hanfodol Rosemary ar gyfer gwallt yn cael effaith gadarnhaol ar ffoliglau gwallt ac yn gwella cylchrediad y gwaed, sy'n helpu i'w hadfywio. Er mwyn canfod adwaith y croen i rosmari, mae'n bwysig cyn ei ddefnyddio gwneud prawf... Ar gyfer hyn, dylid rhoi ychydig bach o'r cynnyrch ar y llaw.

Mae'n werth nodi, ar ôl ei gymhwyso, bod y cynnyrch yn achosi teimlad llosgi, sydd, gydag adwaith arferol y corff i rosmari, yn diflannu ar ôl 3 munud.

Adolygiadau ar ddefnyddio olew rhosmari

Rwy'n hoff o olewau hanfodol ac yn eu defnyddio'n aml. Ni fu fy ngwallt erioed yn berffaith - mae'n denau, yn cwympo allan ac mae ganddo sheen olewog. Dyna pam y penderfynais ddechrau eu trin. Ychwanegwyd rhosmari at fasgiau. Ar ôl pythefnos, roedd effaith amlwg yn amlwg. Stopiodd gwallt syrthio allan, daeth yn feddalach ac yn gryfach. Rwy'n falch iawn gyda'r canlyniadau o ddefnyddio'r offeryn hwn!

Katya, 33 oed.

Cyn prynu olew rhosmari, darllenais adolygiadau amdano. Gan benderfynu rhoi cynnig ar y cynnyrch ar fy ngwallt, penderfynais geisio ei ychwanegu at y siampŵ wrth siampŵio. Rwyf hefyd yn ei ychwanegu at gyflyryddion a masgiau. Rwy'n ychwanegu 3 diferyn i'r siampŵ a'r cyflyrydd, a 5 diferyn i'r masgiau. Mae'r cyrlau'n dod yn well ac yn haws eu cribo. Ar ôl y cais cyntaf, collais lawer o wallt, ond yna cryfhaodd y ffoliglau, ac nid oedd yr effaith hon yno mwyach. Rwyf wrth fy modd gyda fy narganfyddiad newydd!

Anna, 24 oed.

Rwyf am ddweud bod olew rhosmari bellach yn wyliadwrus am harddwch fy ngwallt. Diolch i'r adolygiadau, dysgais fod y cynnyrch yn ddiogel i'w ddefnyddio bob dydd a'i fod yn wych ar gyfer gwallt olewog, felly penderfynais ei brynu. Fe'i cefais yn y fferyllfa am bris rhesymol iawn. Rwy'n ychwanegu 3-5 diferyn i'r siampŵ pan fyddaf yn golchi fy mhen. Nid oedd y canlyniad yn hir wrth ddod. Mae'r siampŵ rhosmari yn gorchuddio mwy ac mae'r gwallt yn dod yn feddalach ar unwaith. Nid oes angen balm na chyflyrydd ar ôl golchi. Hefyd, mae fy ngwallt yn shinier, yn haws ei arddull, ac yn gymharol lân a sidanaidd i'r cyffyrddiad ar ôl i'r diwrnod ddod i ben. Nawr rwy'n deall bod cyfiawnhad dros yr adolygiadau cadarnhaol am olew rhosmari.

Olga, 38 oed.

Rwyf wrth fy modd yn gofalu am fy ngwallt. Ar gyfer hyn, rwyf bob amser yn chwilio am gyffuriau a meddyginiaethau gwerin. Unwaith y deuthum ar draws erthygl ac adolygiadau am briodweddau olewau hanfodol a'u defnydd mewn cosmetoleg. Dywedodd fod olew rhosmari yn cyflymu tyfiant gwallt ac yn ei gryfhau. Penderfynais roi cynnig arno a'i brynu mewn ciosg fferyllfa. Wnes i ddim masgiau cymhleth, penderfynais ychwanegu 3 diferyn o'r cynnyrch i'r siampŵ a'r balm. Sylwodd hyd yn oed fy nhrin trin gwallt fod fy ngwallt yn dechrau tyfu'n gyflym. Nawr dwi ddim hyd yn oed yn meddwl am ymrannu â rhosmari! Hyd y gwn i, mae sawl defnydd i'r olew, ond hyd yma dim ond gyda gwallt rydw i wedi arbrofi.

Marina, 29 oed.

SUPER-REMEDY YN ERBYN COLLI GWALLT !!!