Beth yw Seiri Rhyddion? Pwy yw'r Seiri Rhyddion? Pwy all ddod yn Seiri Rhyddion? Dros y blynyddoedd, mae llawer o ddadleuon, dirgelion a damcaniaethau cynllwynio wedi codi ynghylch pwnc Seiri Rhyddion, hynny yw, Seiri Rhyddion.

Arferai feddwl hynny Mae Seiri Rhyddion yn fath o glwb elitaidd o bobl sy'n cadw at ideoleg benodol .

Mae'r bobl hyn wedi'u cysylltu trwy gyfrinfeydd, ac mae cysylltiad agos rhwng eu safle a'u sefyllfa ariannol, agwedd ideolegol, addysg, dylanwad a safle yn y byd economaidd a gwleidyddol.

Mae yna rai sy'n ystyried y Seiri Rhyddion fel y sect sy'n rheoli yn y byd. Mae eraill yn ystyried Seiri Rhyddion fel sefydliad elusennol o athronwyr blaenllaw. Dywed y Seiri Rhyddion eu hunain eu bod yn gweithio yn enw goddefgarwch, rhyddid, cydraddoldeb, brawdgarwch. Y delfrydol ar eu cyfer yw trefn mewn byd lle nad oes rhyfel a thrais.

Felly o ble y daeth cymaint o gwestiynau am Seiri Rhyddion?

Dywedodd yr Athro Ludwik Hass:

- Cyfrinach fwyaf Seiri Rhyddion yw nad oes ganddi gyfrinach ?

Wyt ti'n siwr?

Beth yw Seiri Rhyddion?

Daeth Seiri Rhyddion i'r amlwg yng nghanol y 18fed ganrif. Fe’i galwyd yn Gelf Frenhinol neu Urdd y Seiri Rhyddion, ac o’r cychwyn cyntaf fe achosodd lawer o ddadlau. Roedd yn gweithredu fel cymdeithas gyfrinachol ac o'r cychwyn cyntaf defnyddiodd strwythur hierarchaidd a lefelau helaeth o gychwyn .

Mae pob Mason wedi cymryd ymrwymiad diymwad i deyrngarwch a chyfrinachedd. Ar y naill law, datganodd Seiri Rhyddion ei gred mewn gwybodaeth, cynnydd a rheswm dynol. Ar y llaw arall, roedd hi'n arfer defodau a defodau yn dilyn patrymau'r ocwlt a hud du .

Y prif nod a gyhoeddwyd gan y Seiri Rhyddion oedd brawdoliaeth yr holl genhedloedd a chrefyddau ... Daeth hyn yn bosibl diolch i greu crefydd gyffredinol heb ddogmas gyda'r syniad o Dduw fel adeiladwr mawr y bydysawd. Gwaharddodd yr Eglwys Babyddol gredinwyr rhag perthyn i Seiri Rhyddion ar boen ysgymuno yn ôl ym 1738. Y prif reswm oedd dirgelwch Seiri Rhyddion a chydraddoldeb crefydd a Duw fel pensaer y byd. Cyfiawnhawyd gelyniaeth Seiri Rhyddion i'r Eglwys trwy ôl-ddiddymu crefydd mewn ysgolion a deddfau gwrth-eglwysig. Mae'r gwaharddiad yn erbyn Catholigion rhag ymuno â phorthdai Seiri Rhyddion yn dal i fodoli, fel y cadarnhawyd ym 1983 gan Cardinal Ratzinger. Ymhlith yr enwau Seiri Rhyddion enwog: Voltaire, Robespierre, Washington, Roosevelt, Churchill, Chirac, Mitterrand, Castro.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am symbolau Seiri Rhyddion isod:

Rydych chi'n adolygu: Symbolau Massonaidd

Carreg fedd

Y gonglfaen yw...

Oen Seiri Rhyddion

Cig Oen Seiri Rhyddion...

Rhif 7 (saith)

Mewn cylchoedd Seiri Rhyddion, mae'r rhif saith...

lleuad

Mae Seiri Rhyddion yn parchu'r Lleuad yn fawr, ...

Eryr dau ben

Eryr pen-dwbl drwyddi draw...

Hourglass

Mae pawb yn gwybod beth mae'r tywodfeini yn ei olygu ...

47ain problem Euclid

Dyma lle mae pethau'n mynd ychydig...

Coffins

Mae eirch fel arfer yn symbol o ...

Hive

Roedd cystadleuaeth frwd arall...
×