» Erthyglau » Gwallt iachach gyda haearn is-goch

Gwallt iachach gyda haearn is-goch

Mae perchnogion gwallt syth yn ceisio cyrlio cyrlau ym mhob ffordd bosibl. Yr hyn nad ydyn nhw'n ei ddefnyddio: cyrwyr, cyrlio heyrn, heyrn ... Mae defnyddio offer trydanol yn aml ar gyfer troelli llinynnau yn arwain at niwed i'r gwallt. Yn ddiweddar, ymhlith hanner benywaidd dynoliaeth, mae galw mawr am beiriant sythu gwallt ag ymbelydredd is-goch. Beth yw'r ddyfais hon a beth yw ei bwrpas? Gadewch i ni ei chyfrif gyda'n gilydd.

Gwallt iachach gyda haearn is-goch

Beth yw a

Yn wahanol i ddyfais gonfensiynol sy'n sythu neu'n cyrlio cyrlau, mae'r haearn ultrasonic ag ymbelydredd is-goch yn cynhyrchu adfer a thrin gwallt. Nid yw platiau'r teclyn hwn yn cynhesu, maent yn aros yn oer yn ystod y llawdriniaeth. Mae un o'r platiau'n cynhyrchu ymbelydredd is-goch ac mae'r llall yn cynhyrchu dirgryniadau uwchsain. Mae ymddangosiad y ddyfais yn debyg i haearn traddodiadol. Dangosir amser gweithredu'r peiriant sythu gwallt is-goch ar arddangosfa arbennig. Mae dwyster ymbelydredd uwchsonig ac is-goch yn cael ei addasu gan ddefnyddio botymau ar ochr y ddyfais.

Egwyddor gweithredu a rheolau ar gyfer defnyddio'r ddyfais

Diolch i ymbelydredd is-goch ac uwchsain, mae moleciwlau maetholion y cynnyrch cymhwysol yn cael eu trosi'n stêm, sy'n hyrwyddo eu treiddiad dwfn i'r strwythur gwallt. A diolch i'r platiau oer, mae'r graddfeydd wedi'u ffurfio ar gau. Darllenwch fwy am egwyddor y gweithrediad smwddio. yma.

Gellir defnyddio'r haearn ultrasonic i roi masgiau, cyflyrwyr a serymau ar y gwallt. Bydd defnyddio'r ddyfais yn cynyddu effeithiolrwydd sylweddau actif 80%. Y prif beth yw dewis y cynnyrch cywir y mae angen ei gymhwyso i gyrlau ychydig yn llaith, wedi'u golchi bob amser. Mae angen rhannu gwallt yn llinynnau. Rhaid i'r cynnyrch ar gyfer gofalu am gyrlau gael ei ddosbarthu'n gyfartal dros eu hyd cyfan. Yna triniwch y ceinciau â haearn is-goch. Ailadroddwch y weithdrefn hyd at 5 gwaith. Cyn sychu a steilio’r gwallt, os oes angen, gallwch olchi’r cynnyrch a ddefnyddir gyda dŵr glân.

Gwallt iachach gyda haearn is-goch

Manteision ac anfanteision defnyddio

Fel pob dyfais, mae sawl mantais i haearn ultrasonic:

 1. Yn lleddfu sychder cyrlau.
 2. Yn dileu breuder.
 3. Mae gwallt yn dod yn sgleiniog, sidanaidd a chryf.
 4. Yn lleihau'r defnydd o'r arian a ddefnyddir.
 5. Mae'n rhoi golwg iach i wallt, mae'n aros yn blym ac yn elastig yn hirach.
 6. Hollti morloi yn dod i ben.
 7. Lleithder llinynnau.
 8. Mae sythu a lamineiddio llinynnau yn bosibl.
 9. Y gallu i ddefnyddio gyda cholur amrywiol.
 10. Yn cadw harddwch ac iechyd y cyrlau am amser hir.

Mae'r anfanteision yn cynnwys:

 1. Drud.
 2. Nid yw'n cynnwys steilio gwallt.
 3. Efallai na fydd rhai merched yn aros am y canlyniad.

Ar ôl astudio priodweddau'r "ddyfais wyrth", gallwn ddod i'r casgliad bod haearn is-goch yn gynorthwyydd anadferadwy mewn gofal gwallt. A bydd ei gost uchel yn talu ar ei ganfed ar ôl sawl triniaeth feddygol gartref.

Haearn cyrlio ultrasonic